Kontaktní údaje


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky

Dachov 75
539 55 Miřetice
tel.: 469 344 179
e-mail: lezakylezaky-memorial.cz


Adresa sídla organizace, fakturační adresa:
Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152
273 54 Lidice
tel.: 312 253 063
fax: 312 253 063
e-mail: lidice@lidice-memorial.cz    
IČ: 70 88 63 42
DIČ: CZ 70 88 63 42, plátce DPH osvobozený dle § 61 písmena e)
Bankovní účet: 116 488 693 / 0300
IBAN: CZ73 0300 0000 0001 1648 8693
e-podatelna: epodatelnalidice-memorial.cz
ID datové schránky: 32uiuiu

Kontaktní osoby

Kamila Chvojková
vedoucí NKP Ležáky
tel. 469 344 179, 739 335 734
chvojkovalezaky-memorial.cz

Vlasta Solničková
muzeum NKP Ležáky
tel.: 469 344 179, 739 377 358
muzeumlezaky-memorial.cz

JUDr. Milouš Červencl
ředitel
tel. 312 253 680, 603 204 104
cervencllidice-memorial.cz

Jaroslav Tauber
zástupce ředitele
tel. 312 253 702, 603 563 083
tauberlidice-memorial.cz

Renata Hanzlíková
asistentka ředitele
tel. 312 253 063
hanzlikovalidice-memorial.cz

Ing. Ančo Marinov
vedoucí muzea Památníku Lidice
tel. 312 253 755
marinovlidice-memorial.cz

Mgr. Ivona Kasalická
vedoucí Lidické galerie
kurátorka MDVV Lidice
tel. 312 253 702, 736 642 318
kasalickalidice-memorial.cz

Ing. Jitka Müllerová
ekonom
tel. 312 253 702
mullerovalidice-memorial.cz

Mgr. Lubomíra Hédlová
kurátorka Lidické sbírky
a krátkodobých výstav
tel. 312 253 063, 734 373 075
hedlovalidice-memorial.cz

Ing. Jana Chourová Plachá
správa majetku, e-shop
tel. 312 253 063, 733 705 527
plachalidice-memorial.cz

Bc. Lucie Chvapilová
oddělení vzdělávání
tel. 312 253 702, 739 562 267
chvapilovalidice-memorial.cz

Mgr. Michaela Brábníková
asistentka
tel. 312 253 702, 778 735 785
brabnikovalidice-memorial.cz

Kateřina Byrouti
kurátorka sbírkových
a mobiliárních fondů
tel. 734 599 067
byroutilidice-memorial.cz