Kontaktní údaje


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky

Dachov 75
539 55 Miřetice
tel.: 469 344 179
e-mail: lezakylezaky-memorial.cz


Adresa sídla organizace, fakturační adresa:
Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152
273 54 Lidice
tel.: 312 253 063
fax: 312 253 063
e-mail: lidicelidice-memorial.cz    
IČ: 70 88 63 42
DIČ: CZ 70 88 63 42, plátce DPH osvobozený dle § 61 písmena e)
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 1334141/0710
IBAN: CZ96 0710 0000 0000 0133 4141
BIC CNBACZPP
e-podatelna: epodatelnalidice-memorial.cz
ID datové schránky: 32uiuiu

Kontaktní osoby

Kamila Chvojková
vedoucí NKP Ležáky
tel. 469 344 179, 739 335 734
chvojkovalezaky-memorial.cz

Vlasta Solničková
muzeum NKP Ležáky
tel.: 469 344 179, 739 377 358
muzeumlezaky-memorial.cz

Jaroslav Tauber
zástupce ředitele
pověřený řízením organizace
tel. 312 253 702, 603 563 083
tauberlidice-memorial.cz
Klára Klímová
asistentka ředitele
tel. 734 140 855
klimovalidice-memorial.cz
Michaela Mrázová
ekonomka
tel. 312 253 702
mrazovalidice-memorial.cz

Renata Hanzlíková
vedoucí muzea
kurátorka muzejní sbírky
tel. 312 253 755, 739 690 567
hanzlikovalidice-memorial.cz

Mgr. Ivona Kasalická
vedoucí Lidické galerie
kurátorka MDVV Lidice
tel. 312 253 702, 736 642 318
kasalickalidice-memorial.cz

Mgr. Lubomíra Hédlová
kurátorka sbírky umění
a krátkodobých výstav
tel. 312 253 063, 734 373 075
hedlovalidice-memorial.cz

Ing. Ančo Marinov
externí spolupracovník
pro veletrhy a výstavy
tel. 603 101 285
marinovlidice-memorial.cz

Bc. Lucie Chvapilová
vedoucí vzdělávacího odd.
tel. 312 253 702, 739 562 267
chvapilovalidice-memorial.cz

Mgr. Michaela Brábníková
asistentka vzdělávacího odd.
tel. 312 253 702, 778 735 785
brabnikovalidice-memorial.cz

Simona Andresíková
správa majetku
tel. 312 253 063
andresikovalidice-memorial.cz

Hana Chmelíková
účetní, fakturace
tel. 312 253 702
chmelikovalidice-memorial.cz

Marie Borová
administrativní pracovnice
tel. 312 253 063
borovalidice-memorial.cz

Ing. Jana Chourová Plachá, MBA
správa web. stránek a sociálních sítí
tel. 733 705 527
plachalidice-memorial.cz