Kontaktní údaje


Památník Ležáky

Dachov 75
539 55 Miřetice
tel.: 469 344 179
e-mail: lezakylezaky-memorial.cz


Adresa sídla organizace, fakturační adresa:
Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152
273 54 Lidice
tel.: 312 253 063
e-mail: lidicelidice-memorial.cz    
IČ: 70 88 63 42
DIČ: CZ 70 88 63 42, plátce DPH osvobozený dle § 61 písmena e)
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 1334141/0710
IBAN: CZ96 0710 0000 0000 0133 4141
BIC CNBACZPP
e-podatelna: epodatelnalidice-memorial.cz
ID datové schránky: 32uiuiu

Kontaktní osoby

Kamila Chvojková
vedoucí Památníku Ležáky
tel. 469 344 179, 739 335 734
chvojkovalezaky-memorial.cz

Vlasta Solničková
muzeum Památníku Ležáky
tel.: 469 344 179, 739 377 358
muzeumlezaky-memorial.cz

Mgr. Martina Lehmannová
ředitelka
tel. 312 253 063, 723 041 636
lehmannovalidice-memorial.cz

Mgr. Lubomíra Hédlová
kurátorka sbírky umění
a krátkodobých výstav
tel. 312 253 063, 734 373 075
hedlovalidice-memorial.cz

Klára Klímová
asistentka ředitelky
tel. 734 140 855
klimovalidice-memorial.cz

Filip Petlička
pracovník vztahů s veřejností
tel. 731 110 984
petlickalidice-memorial.cz

Renata Hanzlíková
vedoucí muzea
kurátorka muzejní sbírky
tel. 312 253 755, 739 690 567
hanzlikovalidice-memorial.cz

 

Michal Šutinský
správa majetku
tel. 312 253 702, 603 204 104
sutinskylidice-memorial.cz

Lenka Knorová
projektová manažerka
tel. 312 253 702, 734 599 067
knorovalidice-memorial.cz

Mgr. Michaela Brábníková
vedoucí vzdělávacího odd.
tel. 312 253 702, 778 735 785
brabnikovalidice-memorial.cz

Bc. Šárka Brychtová
asistentka vzdělávacího odd.
tel. 312 253 702, 739 562 267 
brychtovalidice-memorial.cz

Ing. Kateřina Kohoutová
ekonomka
tel. 312 253 702
kohoutovalidice-memorial.cz

Ing.  Ivana Šaradinová
interní auditorka
tel. 312 253 702
saradinovalidice-memorial.cz

Sylva Novotná
účetní, fakturace
tel. 312 253 702
novotnalidice-memorial.cz

Marie Borová
administrativní pracovnice
tel. 312 253 063
borovalidice-memorial.cz