Proběhl druhý ročník Ležáckého veršování

Dne 12. 11. 2015 proběhl v NKP Ležáky 2. ročník celostátní recitační přehlídky Ležácké veršování.

V přátelské atmosféře se zde sešlo celkem 44 mladých soutěžících, kteří si vyzkoušeli recitaci před velkým publikem, vzájemně se inspirovali a poznali práci ostatních.

Po registraci čekala žáky hlasová rozcvička vedená porotkyní a pedagožkou MgA. Klárou Litterovou.

Přednesy hodnotila odborná porota, do níž letos přijali pozvání čeští umělci Dana Černá, Marcel Vašinka, Alfréd Strejček a pedagožka Klára Litterová. Porota též předvedla umělecké výkony a před soutěžícími vystoupila se svými přednesy.

Žáci byli rozděleni do tří kategorií 1. – 3. ročník, 4. – 6. ročník a 7. – 9. ročník. Porota měla nelehký úkol vybrat a ohodnotit v každé kategorii první tři místa, což bylo opravdu těžké, a proto zcela využila možnost udělit v každé kategorii dvě čestná uznání a ocenit tak další velmi vydařené přednesy. Alfréd Strejček dokonce v každé kategorii vybral navíc jednoho nadějného, avšak neoceněného recitátora, kterému věnoval své CD, a Dana Černá některým na památku věnovala kamínek.

Ležácké veršování se koná ke Dni válečných veteránů a také pro to, abychom si všichni připomněli historické události související s místem konání. Mezi čestnými hosty proto usedli dva váleční veteráni pplk. v. v. Josef Holec – příslušník Svobodovy armády a hrdina od Dukly a nrtm. Lukáš Hergott ze 43. VP Chrudim – dvojnásobný účastník mise v Afghanistánu, kteří děti podpořili a také vystoupili se svými přednesy. Za své výkony pak obdrželi pamětní listy.

Před slavnostním vyhlášením 3. kategorie recitátoři absolvovali procházku po pietním území s výkladem, aby se dozvěděli více o historii Ležáků.

Poté, co byli předány diplomy oceněným 3. kategorie, měli recitátoři jedinečnou možnost získat podpisy a zpětnou vazbu na jejich vystoupení od odborné poroty.

Recitátoři si z Ležáků odvezli nejen tašky s věcnými dary a diplomy, ale snad i krásné zážitky, na které budou rádi vzpomínat.

Těšíme se na 3. ročník Ležáckého veršování, který se bude konat 10. 11. 2016.

Výsledková listina 2015

Autor: L. Chvapilová