javscat.net
shitjav.com
sexspanking.org
scatlife.net
spanking-porn.org

Zahájení hlavní návštěvnické sezóny 2020

Zahájení hlavní návštěvnické sezóny v Památníku Ležáky se uskuteční dne 27. 3. 2020.

Zahájení hlavní návštěvnické sezóny v Památníku Ležáky se uskuteční v pátek 27. 3. 2020 od 15:30 hodin.

Program dne:

15:30 hod. úvodní slovo ředitele Památníku Lidice PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph. D., MBA

15:40 hod. vystoupení žáků ze ZŠ Včelákov, před muzeem

otvírání a svěcení ležáckých studánek  za účasti kaplana Agentury vojenského zdravotnictví Hradec Králové kpt. Mgr. Tomáše Altmana, pietní území

vystoupení dětí z MŠ Miřetice a ZŠ Miřetice, pietní území

17:00 hod. "Křeslo pro Davida Prachaře"

večerem provází: Jiří Vaníček

18:30 hod. "Noc s Andersenem" za účasti Davida Prachaře, ZŠ Prosetín

MINIGALERIE MUZEA VÁS ZVE NA VÝSTAVU

"Dějiny Památníku Lidice a Památníku Ležáky a jejich proměny po roce 1989".

Plakát

Autor: Kamila Chvojková