Zahájení turistické sezóny v Památníku Ležáky

Dovolujeme si vás pozvat na zahájení turistické sezóny v Památníku Ležáky dne 23. března 2018 od 15:00 hodin.

Program:

15:00 hod.

Úvodní slovo ředitelky Památníku Lidice Mgr. Martiny Lehmannové.

Křest nové knihy "Domov můj. Svědectví portrétu", která představí přeživší z Ležáků a Lidic ve fotografiích Martina Homoly.

Křest proběhne za účasti autora, před muzeem.

15:15 hod.

Úvodní slovo k výstavě "Vše pro vlast. Památce padlých a zemřelých příslušníků 43. výsadkového praporu Chrudim", historika a ředitele odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany Plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, MBA, před muzeem. Výstava bude zahájena za přítomnosti Zástupce náčelníka generálního štábu AČR genpor. Ing. Aleše Opaty.

16:00 hod.

Otvírání a svěcení ležáckých studánek.

Vojenský kaplan z 43. výsadkového praporu Chrudim npor. Mgr. Milan Novotný.

Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Miřetice a ZŠ Včelákov, pietní území.

17:00 hod.

"Křeslo pro Václava Žmolíka"

 Večerem provází: ředitelka Památníku Lidice Mgr. Martina Lehmannová.

 Hudební doprovod: Barbora Málková.

18:30 hod.

"Noc s Andersenem" za účasti Václava Žmolíka

ZŠ Prosetín

Tisková zpráva