Izraelský velvyslanec Daniel Meron navštívil Ležáky

Ve čtvrtek 2. července 2020 navštívila Jeho Excelence pan Daniel Meron, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec státu Izrael v České republice, pietní území Ležáky.

Pan velvyslanec zavítal do Ležáků poprvé. Po přivítání vedením Památníku Ležáky a Jarmilou Doležalovou st., rozenou Šťulíkovou, poslední žijící z Ležáků, byl seznámen s historií Ležáků a jejího rodu. Prohlédl si dobové fotografie, dokumenty a trojrozměrné předměty z ležáckého mlýna, které byly během války zakopány, a tak se dochovaly dodnes.

Na tento den zároveň připadlo smutné výročí, právě 2. července 1942 byli popraveni za ukrývání paravýsadku Silver A tatínek Jarmily Doležalové st., její teta a strýcové v Pardubicích u Zámečku s dalšími 36 odsouzenými. Společně s panem velvyslancem Danielem Meronem položili růže v místech, kde stával ležácký mlýn a následně kytice u Knihy obětí. Jarmila Doležalová st. přinesla 11 bílých růžiček ze své zahrádky za jedenáct ležáckých dětí, které neměly to štěstí a pravděpodobně se konce války nedožily.
 
Jeho Excelence Daniel Meron se velmi živě zajímal o historii Ležáků, přítomné překvapil výbornou orientací v historii. Nové pro něj bylo zjištění, že u pardubického Zámečku nacisté zastřelili také Židy, nejen spolupracovníky paravýsadku Silver A.