Jabloň za Marii Jeřábkovou

12. 10. 2018, Památník Ležáky

12. 10. 2018 bude v Památníku Ležáky slavnostně vysazena jabloň k uctění památky paní Marie Jeřábkové, rozené Šťulíkové, jedné ze dvou ležáckých přeživších děvčat, která zemřela 25. února 2018.

V rámci projektu Ministerstva kultury Společné století 1918-2018 proběhne v pátek 12. října 2018 přednáška plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, MBA, která bude navazovat na výstavu Lidičtí muži v boji za svobodu. Tuto výstavu je možno v ležácké Minigalerii zdarma shlédnout až do konce října t.r.

Samotná výstava i přednáška Eduarda Stehlíka se zaměřují na témata vzniku Československa, především na čs. legie, v jejichž řadách v Rusku a Itálii bojovali i muži z Lidic. Dalšími tématy jsou například účast lidických mužů při mobilizaci v roce 1938, nebo jejich účast v bojích 2. světové války, kdy lidičtí muži, rodáci bojovali v řadách RAF, či u Tobruku.

Po dopoledním bloku přednášek se všichni přítomní za účasti Mgr. Martiny Lehmannové, ředitelky Památníku Lidice, plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, MBA a dalších hostů přesunou na pietní území původní osady Ležáky, kde bude vysazena jabloň. Jabloň bude zasazena i za účasti syna nedávno zesnulé paní Marie Jeřábkové.

Paní Marie Jeřábková, rozená Šťulíková, jako jedna z mála dětí přežila tragédii v Ležákách. Spolu se svou o rok starší sestrou Jarmilou dokonce z Ležáků přežily jako jediné. V červnu roku 1942 jí byl pouhý rok a smrti s ostatními dětmi obě sestry Šťulíkovi unikly díky tomu, že byly vybrány na převýchovu do německých rodin. Do Československa se obě sestry vrátily v roce 1946 a to ke svému dědečkovi Františkovi Pelikánovi. V rámci poválečné obnovy obce Lidice se uvažovalo také o tom, že bude obnovena i kamenická osada Ležáky. Tato myšlenka byla ovšem zavrhnuta, protože bylo vyhodnoceno, že není pro koho stavět. Byly postaveny pouze dva domy v nedalekém Včelákově, pro každou ze sester Šťulíkových jeden. Paní Marie Jeřábková žila ve Včelákově až do únoru letošního roku. Na její památku bude v Ležákách vysazena jabloň, která ponese její jméno.

Autor: Filip Petlička