Ležácké veršování

Celostátní přehlídka dětských recitátorů, 8. 11. 2018; Ležáky

Pátý ročník Ležáckého veršování se uskuteční 8. listopadu 2018.

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o pořádání dětské soutěžní recitační přehlídky, jejímž pořadatelem je Památník Ležáky a Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR. Naším cílem je každoročně zprostředkovat dětem a mládeži možnost setkávání v Památníku Ležáky za přátelské atmosféry a v inspirativním prostředí, které je doplněno o tvořivé dílny a vystoupení umělců.

Přehlídka proběhne 8. 11. 2018. Slavnostní zahájení již pátého ročníku přehlídky proběhne v 9 hodin v Památníku Ležáky. Přehlídka je určena dětem a mládeži do 15 let a je otevřena také pro veřejnost. Podmínkou účasti je včasné zaslání vyplněné přihlášky, nejpozději do 18. října 2018, na kontaktní adresu vyhlašovatele (formulář viz níže). Všichni přihlášení obdrží potvrzení o přijetí přihlášky.

Soutěžící budou hodnoceni ve třech kategoriích:

1. - 3. ročník

4. - 6. ročník

7. - 9. ročník

V závěru přehlídky obdrží účastníci Pamětní list a věcný dar.

Organizátoři se těší na Vaši účast.

Mgr. Michaela Brábníková
pedagogický pracovník
tel.: 312 253 702, 778 735 785
email: brabnikova@lidice-memorial.cz

Statut soutěže

Výzva k soutěži 2018

Přihláška 2018

Plakát 2018

Autor: Filip Petlička