Memoriál Karla Kněze

21. 6. proběhl v Ležákách Memoriál Karla Kněze

Památník Lidice, který spravuje Památník Ležáky, požádal o převzetí záštity nad tímto ročníkem policejního prezidenta brig. gen. Mgr. Jana Švejdara, náměstka pověřeného vedením Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje plk. Mgr. Marcela Daníčka a ředitele Krajského vojenského velitelství Pardubice plk. Ing. Petra Holého.

Memoriál Karla Kněze začal prezencí družstev v Louce u Vrbatova Kostelce v 9:00. V 9:45 se uctila památka vrchního strážmistra Karla Kněze, významného člena ležácké odbojové skupiny "Čenda". Start závodu byl naplánován v 10:00 hodin. Současně byl pro účastníky závodu, ale i širokou veřejnost připraven doprovodný program, např. práce policejních psovodů, průlet nadzvukového letounu Grippen nebo zlatý hřeb odpoledne - seskok parašutistů. Všichni přítomní si zároveň mohli prohlédnout v Minigalerii výstavu "Stavíme nové Lidice". Ve 14:00 došlo na vyhlášení výsledků ředitelkou Památníku Lidice, Mgr. Martinou Lehmannovou.

Závodu se zúčastnilo osmnáct pětičlenných družstev ve dvou kategorií, I. a II. stupně. A nebylo to jen dvou a půl kilometrovém pelášení. Děti, prokrveni procesem běhu, měli následně za úkol podstoupit 7 stanovišť, kde se například museli vypořádat s morseovou abecedou, rozpoznat mezinárodní vlajky nebo být co nejpřesnější v odhadu hmotnosti či objemu nejrůznějších předmětů.

V kategorii mladší se na prvním místě umístila ZŠ Raná, na druhém ZŠ Prosetín a bronzovou příčku obsadila ZŠ Dr. Peška z Chrudimi. V kategorii II. stupně vyhrála ZŠ Prosetín, za nimi doběhla ZŠ Resslova Hlinsko a třetí místo obsadila ZŠ Polabiny 1 Pardubice.

Poté se někteří účastníci přesunuli k Louce u Vrbatova Kostelce, kde se konala malá pietní vzpomínka na Karla Kněze. Na osudovém místě nemohla chybět jeho vnučka Alena Mergl Kučerová, která ve svém životě vytrvale nese dědečkův odkaz. Karel Kněz zde svojí sebevraždou 22. června 1942 ochránil svoji rodinu a spolupracovníky, neboť nepodlehnout brutálnímu výslechu gestapa bývalo za jistých okolností prakticky nemožné. Byl to hrdina, který však bude v našich myslích a srdcích žít věčně.

Autor: Roman Škoda