Povodně na pietním území

V červnu zastihly Památník Ležáky bleskové povodně.

Kvůli přívalovým dešťům stoupla hladina potoka Ležák natolik, že se vylil z břehů a zaplavil více než polovinu pietního území. 

První povodňová vlna přišla v neděli 14. června. Díky obětavosti pracovnic památníku a finanční podpoře široké veřejnosti se podařilo škody rychle odstranit.

O necelý týden později se však mohutné deště opakovaly a pietní území opět zatopila voda.

Naštěstí se památník znovu dočkal významné podpory ze strany veřejnosti a vedle našich pracovnic přiložili ruku
k dílu i dobrovolníci, takže se podařilo připravit pietní území na pietní akt plánovaný na středu 24. června.

Pokud chcete s odstraněním škod pomoci, můžete nám zaslat individuální dar na provoz na bankovní účet
č. 1334141/0710 vedený u České národní banky. Za projevenou podporu vám předem děkujeme.