Prezentace NKP Ležáky na Tank Power Show

I letos se NKP Ležáky prezentovala na tradiční Tank Power Show v Přelouči.

IX. ročník Tank Power Show se uskutečnil v sobotu 20. května 2017 v prostorách zážitkového outdoorcentra v Přelouči.

Návštěvníci měli mimo jiné možnost zhlédnout přehlídku obrněné vojenské techniky, dobovou bitvu v podání Klubu vojenské historie Pardubice, nebo se prostřednictvím Celního úřadu pro Pardubický kraj seznámit s expozicí prvorepublikové kanceláře.

V rámci bohatého programu měla svou úlohu také Národní kulturní památka Ležáky, která při této příležitosti představila široké veřejnosti výstavu Tragédie v Ležákách. Vedoucí NKP Ležáky Kamila Chvojková podávala po celou dobu informace o činnosti památníku a seznamovala přítomné se vzdělávacími a doprovodnými programy.

Zájem účastníků o NKP Ležáky zaznamenal oproti předchozím ročníkům velký nárůst. Mnoho z nich přislíbilo návštěvu památníku v budoucnu. Tato skutečnost nás všechny upřímně potěšila.

Více informací o Tank Power Show naleznete zde.