Seminář pro pedagogy "Topografie teroru"

Akreditovaný seminář MŠMT pro pedagogy II. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU a VOŠ pod vedením PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph.D.

Topografie teroru - rezervace semináře

Dvoudenní vzdělávací seminář s exkurzí pro pedagogy je zaměřen na propojení příběhu lidických obětí s místy, která se zapsala nejen do jejich osudu. Cesta ze života obyčejných obyvatel vesnice uprostřed Protektorátu Čechy a Morava, přes věznici v malé pevnosti Terezín do koncentračního tábora v Ravensbrück demonstruje sílu nacistického režimu. Každé z míst bylo stupněm teroru, který dokázal nacistický režim masově využívat při potírání svých skutečných nebo domnělých nepřátel.

Zájemci o seminář se budou moci seznámit s nejnovějšími poznatky z českého a zahraničního výzkumu nacistické a komunistické diktatury. Všechny zločiny spáchané v Lidicích, věznicích a táborech byly organizovány a řízeny z Hlavního říšského bezpečnostního úřadu (RSHA) v Berlíně. V nedávno vybudovaném muzeu se blíže seznámíte s organizacemi gestapa, SS, RSHA a jejich představiteli. Odtud vycházely rozkazy k páchání zločinů po celé Evropě. Současně je místo spjato se stavbou Berlínské zdi, která symbolicky i fakticky rozdělila Evropu na dva nesmiřitelné tábory.

Termín konání: 5. - 6. 4. 2019

Místo konání: Památník Lidice; Památník Terezín; Ravensbrück; Berlín

Cena: 2005,-Kč

Více informací o semináři na brabnikovalidice-memorial.cz, tel.: 778 735 785, 312 253 702

Autor: Filip Petlička