Silver A v paměti tří generací 2018

Památník Lidice, pod záštitou ministra kultury a hejtmana Pardubického kraje, ve spolupráci s Janou Bobošíkovou, za podpory Statutárního Města Pardubice a Města Sezemice, pořádal desáté setkání pamětníků paravýsadku Silver A, ležácké tragédie, pardubického odboje a jejich potomků.

V úterý 9. ledna se uskutečnilo již desáté setkání spolupracovníků operace Silver A, členů jejich rodin a všech, kteří byli na této významné odbojové akci účastni. Akce byla zahájena ve 14 hodin pietní vzpomínkou a kladením věnců. Účast na letošním setkání byla zatím nejvyšší a k pomníku na pardubickém popravišti bylo položeno 35 věnců. Pietního aktu se zúčastnila celá řada osobností. Jmenujme alespoň ministra kultury Ilju Šmída, 1. místopředsedkyni Senátu P ČR Miluši Horskou, primátora města Pardubice Martina Charváta, Janu Bobošíkovou, KVV Pardubice, Velitelství posádky Praha, 43. výsadkový prapor Chrudim, představitele měst a obcí, představitele organizací ČSBS a ČsOL, zástupce přeživších lidických dětí a celou řadu dalších pamětníků a jejich potomků.

Po uložení věnců následovaly projevy ředitelky Památníku Lidice Martiny Lehmannové, 1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské, ministra kultury Ilji Šmída a primátora města Pardubice Martina Charváta. Po závěrečném zaznění státní hymny se většina účastníků přesunula do Sezemic, kde následoval odpolední program.

V restauraci Sezemický dům se hlavní program odehrával od 15.30 hodin. Jako první vystoupila opět ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová. Své projevy také přednesli vícehejtman pardubického kraje Roman Línek, pardubický rodák, velitel Posádkového velitelství Praha Milan Virt, opět 1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská, spoluzakladatelka, jedna z ideových tvůrců tohoto setkání a donátorka Jana Bobošíková. Závěrečný projev přednesl náměstek primátora města Pardubice Jakub Rychtecký, který představil koncepci města Pardubice na revitalizaci NKP Zámeček a na nové architektonické řešení tohoto pietního území. Návrhy zaslané do architektonické soutěže na řešení NKP Zámeček, včetně toho vítězného, si všichni přítomní mohli prohlédnout přímo v sále restaurace.

Největší ohlas ovšem sklidil historik Vojtěch Kyncl, který ve své přednášce hovořil na téma "Váleční zločinci" a zaměřil se především na jejich poválečné osudy. Nejsilnějším momentem celé přednášky pak bylo promítání československého dokumentárního filmu z roku 1963 s názvem "Pohlednice pro kata". Tento film je věnován terezínskému dozorci a vrahovi Stefanu Rojkovi a nechává velice sugestivně promlouvat přeživší a svědky jeho brutálních činů v Malé pevnosti Terezín.

Herec Josef Somr potom přečetl ukázku z připravované výstavy "Lidice a doba prezidenta osvoboditele". Panu Josefu Somrovi se dostalo zvláštního poděkování za to, že se tohoto setkání zúčastnil již po desáté.

Hudební Vše doprovod celého odpoledního programu zajistila opět Ústřední hudba Armády ČR.

Všem zúčastněným patří velké poděkování, stejně jako všem organizátorům, podporovatelům a také všem, kteří se na konání setkání podíleli finančně, předně potom, jako každý rok, paní Janě Bobošíkové.