Studentská konference - Národní kronika

20. 11. 2018

Studentská konference – Národní kronika 2018

20. 11. 2018

Památník Lidice ve spolupráci s Nadací Charty 77 a Národním muzeem pořádá Studentskou konferenci v rámci projektu Národní kronika

Cílem tohoto setkání je poznávání svého národa skrze příběhy. Žáci mají možnost se jako badatelé zasloužit o odhalení osudu československých občanů a historii míst s příběhy spojenou. Jedná se o válečné hrdiny, ale i běžné občany, na jejichž život a život jejich rodin měla válka vliv. 

Jedná se o osudy známé, zapomenuté, či zcela neznámé. Žáci zpracují samostatně nebo ve skupině osud vybraného člověka nebo rodiny a svou práci budou prezentovat ostatním účastníkům konference.

Prezentace by neměla přesáhnout 15 minut.

Práce vyslechnou odborní porotci z řad pedagogů, historiků, badatelů a spisovatelů, kteří se k práci vyjádří.

Žáci budou mít možnost setkat se s pamětníkem a navštívit muzeum a pietní území.

Čtvrtý ročník se uskuteční díky spolupráci s projektem Národní kronika. Národní kronika má ambici stát se největším archivem svého druhu u nás. Od přispěvatelů z České republiky i ze zahraničí schraňuje záznamy o malých i větších událostech, které mají možná jen osobní nebo místní význam, ale díky tomu přesně dokreslují dobu a souvislosti svého vzniku. Kronika dále uchovává a zpřístupňuje vzpomínky pamětníků. Vzniká tam významný doplněk „velkých“ dějin, který v budoucnu umožní do hloubky zachytit současnou dobu.

Díky této spolupráci nezaniknou práce studentů, kteří se opravdu pečlivě připravují na studentskou konferenci v Lidicích. Jejich práce a vzpomínky lidických pamětníků budou zaznamenány v Národní kronice a budou sloužit jako zdroj pro budoucí badatele při zkoumání dějin.

Přihlášky studentů do 5. 11. 2018!

Práce se zasílají do 8. 11. 2018.

Prezentace v Lidicích 20. 11. 2018.

Plakát ke stažení (.PDF)

Prosíme všechny zájemce o účast (aktivní účastníky konference i diváky), aby se předem nahlásili Mgr. Michaele Brábníkové do 5. 11. 2018!

Mgr. Michaela Brábníková
pedagogický pracovník
Tel.: 778 735 785
brabnikovalidice-memorial.cz

Autor: Filip Petlička