Zemřela paní Marie Jeřábková

V neděli 25. února zemřela paní Marie Jeřábková, rozená Šťulíková, přeživší ležácké dítě.

Rodině a všem pozůstalým vyjadřujeme nejhlubší soustrast!