Ležácké veršování

Celostátní dětská recitační přehlídka je soutěžní setkání mladých recitátorů vyhlašované Památníkem Ležáky a Památníkem Lidice u příležitosti Dne válečných veteránů.

Cílem přehlídky je setkání v přátelské atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání.

Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR pořádá a Památník Ležáky od roku 2013 celostátní přehlídku dětských recitátorů, která se koná u příležitosti uctění Dne válečných veteránů. Naším cílem je každoročně zprostředkovat dětem a mládeži možnost setkávání v Památníku Ležáky za přátelské atmosféry a v inspirativním prostředí, které je doplněno o tvořivé dílny a vystoupení umělců.

Přehlídka je určena dětem a mládeži do 15 let a je otevřena také pro veřejnost. Podmínkou účasti je včasné zaslání vyplněné přihlášky na kontaktní adresu vyhlašovatele. Všichni přihlášení obdrží potvrzení o přijetí přihlášky.

7. ročník Ležáckého veršování

listopad 2021

Ležácké veršování je otevřeno také pro veřejnost. Podmínkou účasti je včasné zaslání vyplněné přihlášky na kontaktní adresu varadovalidice-memorial.cz.

Všichni přihlášení obdrží potvrzení o přijetí přihlášky. Soutěžící budou hodnoceni ve třech kategoriích.

  • 1. – 3. ročník
  • 4. – 6. ročník
  • 7. – 9. ročník

V závěru přehlídky obdrží účastníci Pamětní list a věcný dar.

Mgr. Kamila Smetana Varaďová
vedoucí vzdělávacího oddělení
tel.: 312 253 702, 778 735 785
email: varadova@lidice-memorial.cz