Ležácké veršování

Celostátní dětská recitační přehlídka je soutěžní setkání mladých recitátorů vyhlašované Památníkem Ležáky a Památníkem Lidice u příležitosti Dne válečných veteránů.

Cílem přehlídky je setkání v přátelské atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání.

Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR a Památník Ležáky pořádá od roku 2013 celostátní přehlídku dětských recitátorů, která se koná u příležitosti uctění Dne válečných veteránů. Naším cílem je každoročně zprostředkovat dětem a mládeži možnost setkávání za přátelské atmosféry a v inspirativním prostředí, které je doplněno o tvořivé dílny a vystoupení umělců.

Přehlídka je určena dětem a mládeži do 15 let a je otevřena také pro veřejnost. Podmínkou účasti je včasné zaslání vyplněné přihlášky na kontaktní adresu vyhlašovatele. Všichni přihlášení obdrží potvrzení o přijetí přihlášky.

7. ročník Ležáckého veršování

Přehlídka proběhne 4. listopadu 2021. Slavnostní zahájení již sedmého ročníku přehlídky proběhne v 9 hodin v Multifunkčním centru Městského kulturního klubu Hlinečan v Hlinsku.

Podmínkou účasti je včasné zaslání vyplněné přihlášky, nejpozději do 15. října 2021, na kontaktní adresu: edu@lidice-memorial.cz

Ležácké veršování je otevřeno také pro veřejnost. 

Všichni přihlášení obdrží potvrzení o přijetí přihlášky. Soutěžící budou hodnoceni ve třech kategoriích.

  • 1. – 3. ročník
  • 4. – 6. ročník
  • 7. – 9. ročník

V závěru přehlídky obdrží účastníci Pamětní list a věcný dar.

Initiates file downloadVýzva k účasti na přehlídce

Initiates file downloadStatut přehlídky

Initiates file download Přihláška