Ležáky - poselství ukryté v květech

Zúčastněte se 4. ročníku celostátní soutěže v aranžování a tvorbě květin z libovolného materiálu. Památník Lidice a Památník Ležáky v měsíci KVĚTNU, kdy si připomínáme a vzdáváme poctu matkám a mateřství, vyhlašují pro děti z MŠ a žáky ZŠ dětskou soutěž v aranžování květin pod názvem "LEŽÁKY - POSELSTVÍ UKRYTÉ V KVĚTECH".

Den matek je rozšířen a oslavován po celém světě a v roce 1923 se díky Alici Masarykové dostal do povědomí i v ČR. Letošní rok je významným mezníkem v dějinách naší republiky, neboť uplyne 100 let od založení samostatného Československého státu. Proto i zadání soutěže je zaměřeno na vazby květin z prvorepublikové doby.

VAZBA KVĚTIN ZA PRVNÍ REPUBLIKY

První republika se v architektuře i bydlení vyznačovala zejména důrazem na tvarovou jednoduchost a střídmost i hledáním a uplatňováním národního výrazu. Zároveň byla doplněna o květinové dekorace, které zvyšovaly reprezentativnost prostředí firem, bank, restaurací atd. Žádná významná společenská událost se neobešla bez stolu ozdobeného nádhernými kyticemi. Navíc bylo zvykem, že každý host přinesl paní domu květiny.

Nejlepší aranžmá bude 27. 6. 2018 odměněno prohlídkou s odborným výkladem Masarykovy věže samostatnosti v Hořicích.

Kritéria a kategorie soutěže:

  • mateřské školy
  • 1. stupeň základních škol
  • 2. stupeň základních škol + odpovídající ročníky gymnázii

Technická kritéria:

  • stabilita, pevnost
  • volba libovolného materiálu
  • originalita a kreativita
  • maximální velikost práce 1m x 1m

Na každého soutěžícího čeká pamětní list a výherci se mohou těšit na věcné ceny. Odborná porota bude složena z řad pedagogů, výtvarníků a flóristů.

Termín uzávěrky přihlášek 17. 5. 2018

Termín uzávěrky prací 22. 5. 2018.

Vyhlášení výsledků 25. 5. 2018.

Přihláška

Plakát

Statut

Výzva k soutěži