Ležáky - poselství ukryté v květech

Zúčastněte se 3. ročníku celostátní umělecké soutěže v aranžování a tvorbě květin z libovolného materiálu.

Památník Lidice a NKP Ležáky v měsíci květnu, kdy si připomínáme a vzdáváme poctu matkám a mateřství, vyhlašují pro děti z MŠ a žáky ZŠ dětskou soutěž pod názvem LEŽÁKY - POSELSTVÍ UKRYTÉ V KVĚTECH.

Den matek je rozšířen a oslavován na různých místech po celém světě a v roce 1923 se díky Alici Masarykové dostal do povědomí i v ČR, a tak druhou květnovou neděli děti obdarovávají své maminky typickým dárkem - květinou.

Den matek by měl sloužit i jako vzpomínka na 21 žen, matek z bývalé osady Ležáky, z nichž 19 nalezlo svoji smrt na popravišti Pardubického Zámečku.

Věnec pro Jana Amose Komenského

Památník Lidice navázal spolupráci s Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, které pečuje o památník Komenského v Naardenu v Nizozemí. V letošním roce uplynulo 425 let od narození tohoto "učitele národů". Vyzýváme proto účastníky, aby v letošním roce vytvořili věnec. Nejlepší aranžmá bude umístěno v říjnu v Komenského kapli v Naardenu.

Kritéria a kategorie soutěže:

  • mateřské školy
  • 1. stupeň základních škol
  • 2. stupeň základních škol + odpovídající ročníky gymnázii

Technická kritéria:

  • stabilita, pevnost
  • volba libovolného materiálu
  • originalita a kreativita
  • maximální velikost práce 1m x 1m

Na každého soutěžícího čeká pamětní list a výherci se mohou těšit na věcné ceny. Odborná porota bude složena z řad pedagogů, výtvarníků a flóristů.

Termín uzávěrky přihlášek 12. 5. 2017.

Termín uzávěrky prací 22. 5. 2017.

Přihláška

Program 

Statut

Výzva k soutěži

Vyhlášení vítězů proběhne dne 26. 5. 2017 od 10:00 hod. při vernisáži výstavy kosatců v Památníku Ležáky.