Memorial Karla Kněze

Vrchní strážmistr Karel Kněz byl velitelem četnické stanice ve Vrbatově Kostelci do jejíhož rajonu spadaly Miřetice a Dachov, tedy i ležácký mlýn a osm domků osady Ležáky. Karel Kněz představoval jednoho z nejvýznamnějších příslušníků tamější odbojové skupiny Čenda založené zde již v roce 1939.

Tato odbojová skupina kromě jiného aktivně podporovala radistu skupiny Silver A Jiřího Potůčka a jeho vysílačku Libuši, umístěnou v lomu Hluboká a posléze v ležáckém mlýně. Pozice Karla Kněze byla zvláště riziková. Nejenže zprostředkovával součinnost ležáckých odbojářů s jinými středisky odporu, například s chrudimskou četnickou stanicí, ale zároveň získával informace - díky promyšleným kontaktům s gestapákem Ernstem Linselem - z pardubického gestapa.

Silná psychická zátěž a odpovědnost za rodinu zřejmě vykonávaly své. Karel Kněz se již na jaře 1942 zmínil kolegům z vrbatokostelecké stanice o sebevraždě, a to po výslechu na gestapu, který musel podstoupit v souvislosti s náhodným udáním na radistu Potůčka.

Ale závěrečná etapa nejtěžší osobní krize se otevřela až v sobotu 20. června a následující den, kdy gestapáci zatkli v Pardubicích a rovněž v lomu Hluboká a ležáckém mlýně celou řadu Čechů, kteří parašutistům pomáhali.

Karel Kněz trpěl od ranních hodin v neděli 21. června značnou nervozitou, nemohl na stanici vydržet, odcházel, hledal uklidnění. Odpoledne strávil ve službě a pak setrval doma, v jakémsi letargickém očekávání.

Jedni z posledních, kteří přivezli ke Knězovým do Vrbatova Kostelce děsivé informace, byli strojník lomu Hluboká Karel Svoboda a mlynářský učeň Jan Pavliš. Všechno jsme ztratili, všechno už o nás vědí, říkal si Karel Kněz, když se vydal do pozdního večera. Ještě stačil s ležáckým autodopravcem Burešem uklidit zbraně.

Musím si vzít život, nesmím jim padnout do rukou, nepřežila by ani moje rodina. Karel Kněz se v otevřené krajině u Habrovče rozhodl pro sebevraždu služební zbraní. Bylo pondělí 22. června, kolem čtvrté ráno.

Na památku tohoto muže se rozhodl Památník Lidice pořádat každoročně branný závod pro mládež pod názvem Memorial Karla Kněze. Jeho cílem je vzbudit zájem nejmladší generace o historii památných míst souvisejících s nacistickou represí na území České a Slovenské republiky.

Memorialu se mohou zúčastnit pětičlenná družstva základních škol prvního a druhého stupně na území České a Slovenské republiky. Memorial se uskutečňuje pravidelně v červnu, dva dny před pietní vzpomínkou v Ležákách.

9. ročník v branném závodu "Memoriál Karla Kněze" se uskuteční dne 21. června 2019.

Nad letošním ročníkem převzali záštitu policejní prezident plk. Mgr. Jan Švejdar. Náměstek pověřený vedením Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje plk. Mgr. Marcel Daníček a ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice plk. Ing. Petr Holý.

Pravidla soutěže

Přihláška

Statut

Výzva k soutěži

Program

Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads