Pomníčky pro Lidice a Ležáky - známé i neznámé

Památník Lidice zahájil v roce 2015 celorepublikový projekt s názvem Pomníčky pro Lidice a Ležáky - známé i neznámé.

Tento projekt je zaměřen především na žáky a studenty, ale i seniory, kteří by jako aktivní badatelé pomáhali odhalit v okolí svého bydliště místa, která připomínají, že tragédie obcí Lidice a Ležáky nebyla občanům naší republiky lhostejná.

Představena by tak měla být místa nejen obecně známá, ale také místa méně nápadná a pro českou veřejnost již téměř "neviditelná" (pomníky, pomníčky a pamětní desky), věnovaná lidické a ležácké tragédii.

Takové místo by mělo být vyfotografováno a k fotografii by měl být dodán krátký popis, kde se pomník nachází, kdy a kým byl vytvořen, popřípadě nějaká zajímavost, která se k místu váže (viz formulář níže).

Prostřednictvím poznávání místních a regionálních událostí, za kterých byly tyto pomníčky vybudovány, bychom chtěli vzbudit zájem široké veřejnosti o novodobou historii národa, podpořit naše zdravé národní cítění a naučit se vnímat současnost jako výsledek minulosti.

Chceme Vás touto cestou vyzvat k zapojení se do projektu. Dotazy můžete zasílat na adresu lidicelidice-memorial.cz, lezakylezaky-memorial.cz nebo kontaktovat přímo Renatu Hanzlíkovou, tel. 739690567, hanzlikovalidice-memorial.cz nebo Kamilu Chvojkovou, tel. 739335734, chvojkovalezaky-memorial.cz.

Připojte se a přispějte k vytvoření ojedinělého projektu, který bude sloužit nejen k didaktickým účelům, k oživení a přiblížení pojmu vlastenectví a národní hrdost, ale též jako tichá vzpomínka na vypálené obce České republiky.

Každý příspěvek bude odměněn publikací z Památníku Lidice podle výběru autora příspěvku a každoročně bude z příspěvků vylosován jeden, kterému bude nabídnut zdarma třídenní pobyt v Lidicích nebo v Ležákách s plnou penzí.

Formulář ke stažení