Studentská konference Národní kronika

Památník Lidice ve spolupráci s projektem Národní kronika pořádá studentskou konferenci.

Cílem tohoto setkání je poznávání svého národa skrze příběhy. Žáci mají možnost se jako badatelé zasloužit o odhalení osudu československých občanů a historii míst s příběhy spojenou. Jedná se o válečné hrdiny, ale i běžné občany, na jejichž život a život jejich rodin měla válka vliv.

Dne 28. 11. 2017 se v Lidické galerii sešli studenti několika českých škol i studenti škol ze sousedního Slovenska, aby zde prezentovali své poznatky o válečných hrdinech i o běžných občanech, na jejichž životech se velmi podepsalo historické pozadí 2. sv. války.

Studentskou konferenci pořádal Památník Lidice ve spolupráci s projektem Národní kronika a již třetím rokem se můžeme těšit o obohacení archivu Národní kroniky, kam se následně práce žáků zasílají a uchovávají pro vědce, historiky a budoucí generace. Cílem tohoto setkání je poznávání svého národa a předků skrze příběhy. Žáci mají možnost se jako badatelé zasloužit o odhalení osudu československých občanů a míst s příběhy spojených.

Konferenci zahájila ředitelka Památníku Lidice Mgr. Martina Lehmannová, projekt Národní kronika představila Mgr. Kateřina Sodomková a následovala přednáška předního českého historika PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph.D., který se snažil poukázat na jistou (ne)černobílost válečných údálostí.  

Prezentující účastníci přijeli ze Základní školy UNESCO Uherské Hradiště, 22. ZŠ Plzeň, Gymnázia Hostivice a Gymnázia Varšavská cesta Žilina. Prezentace jednotlivých studentů, jejichž příspěvky si vyslechli žáci ze Základní školy Oty Pavla Buštehrad, měly velmi emotivní charakter a dotkly se každého posluchače.

V dopoledních hodinách jsme měli možnost vyslechnout vzpomínky paní Elišky Filipové­ – Čauderové, na její život plný bídy a chudoby, podívat se zpět do jejího života a mohli jsme srovnávat s dneškem. Následoval příběh hostivického rodáka Václava Študenta, který působil za 2. sv. války ve službách RAF a patřil mezi přátelé Josefa Horáka a Josefa Stříbrného, dále vzpomínky předků rodiny Andörferových na válečné období, příběh Otmara Olivy a jeho syna – o lidské statečnosti a nespravedlnosti komunistického režimu. Vyslechli jsme příběh o tom, jak rodina Paulinyovcov pomohla americkému letci a židovské rodině, životní osudy židovského chlapce Jána Hanáka a jeho rodiny v období holokaustu, příběh pradědečka Františka Horehája na jinošská léta ve válce, životní příběh Adolfa Papána. Závěrem jsme se seznámili s osudem židovské ženy Margity Zapletalovej, která přežila Osvětim i v požehnaném stavu.  

Všechny prezentující vyslechli odborníci na historii ve složení Mgr. Kateřiny Sodomkové zástupkyně za projekt Národní kronika a historika PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph.D. Hosté z řad odborníků hodnotili žáky a studenty velmi kladně, nejvíce je chválili za výbornou přípravu a vlastní zaujetí pro vybranné téma.

Studentská konference byla zakončená besedou s přeživší lidickou ženou Jaroslavou Skleničkovou (Suchánkovou), která se zúčastnila i předání pamětních listů a dárků v podobě publikací Památníku Lidice. Účastníci zakončili program prohlídkou muzea a pietního území s odborným výkladem.

Všem zúčastněným děkujeme a již teď se těšíme na další ročník studentské konference.

Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads