Ostnaté spomienky

Termín: 10. 1. až 31. 3. 2017, Minigalerie Ležáky

Koncentrační tábory zakládané v době 2. světové války především na území států okupovaných nacisty, představovaly místa pro masové soustředění velkého množství nepohodlných osob.

Vyhlazovací tábory sloužily k úplné likvidaci osob, které hned po příchodu usmrcovali bez možnosti využití pracovní síly. Po dobu největšího a nejrozsáhlejšího válečného konfliktu v dějinách lidstva, který ukončil životy miliónů civilistů a příslušníků ozbrojených sil, byli do táborů deportované osoby z různých zemí Evropy, Slovensko nevyjímaje.

Autorka výstavy Andrea Ševčovičová svými amatérskými fotografiemi vytvářenými postupně v letech 2012 – 2014 dokumentuje specifika a souvislosti spojené s místy bývalých koncentračních a vyhlazovacích táborů, které navštívila především na území dnešního Polska –  Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Treblinka, Chelmno, Sobibór, Belzec, Gross-Rosen, Plaszow, Zaslaw a v českém Terezíně.

Výstava nabízí současný zachovalý obraz v táborech bezmocnosti, strachu a ztráty člověčenství tisíců vězněných, v obklopení přírodními scenériemi zdaleka nepřipomínající hrůzy, zanechávající v dějinách lidstva krvavou stopu. Při návštěvě těchto pietních míst nechává autorka symbolicky na počest a památku deportovaných osob z naší země vlát u památníků slovenskou vlajku.

Plakát