Desátý ročník Ležáckých podvečerů

termín: leden 2018 až prosinec 2018
místo konání: muzeum Památníku Ležáky

23. 3. 2018 od 17°°hod.                                                                                                                          Křeslo pro Václava Žmolíka                                                                            
večerem provází: ředitelka PL

19. 4. 2018 od 18°°hod.                                                                                                                          Křeslo pro Michala Dlouhého - Představení vyprodáno!                                                                     
večerem provází: Jiří Vaníček 

4. 5. 2018 od 18°°hod.                                                                                                                          Křeslo pro Vladimíra Kořena                                                                                            
večerem provází: Jiří Vaníček 

Bohužel nám chybí zpětná vazba diváků, proto napište, co se Vám na pořadech líbí, nebo co byste doporučovali změnit na adresu chvojkovalezaky-memorial.cz.

 ______________________________________________________________________________________

Devět sezón Ležáckých podvečerů - ohlédnutí

Hlavním posláním Památníku Ležáky je přibližovat návštěvníkům ležáckou tragédii v celé své šíři. Mimo jiné NKP Ležáky pořádá spoustu dalších doprovodných akcí. Mezi nimi také Ležácké podvečery, které jsou stále více navštěvovány diváky z širšího okolí.

Na tomto místě uvádíme statistiku uplynulých devíti sezón tohoto úspěšného cyklu kulturních pořadů. Od roku 2009 do 2017 se v muzeu Památníku Ležáky uskutečnilo 130 představení a celkem tedy Ležácké podvečery navštívilo  8.676 diváků.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za přízeň návštěvníkům, moderátorům a účinkujícím!

Statistika návštěvnosti

Přehled hostů a divadelních představení v rámci LP 2009 - 2017