9. ročník Ležáckých podvečerů

termín: leden 2017 až prosinec 2017
místo konání: muzeum NKP Ležáky

8. 9. 2017 od 18°°hod.                                                                                                                          Křeslo pro Michaelu Kuklovou                                                                                                                                                          večerem provází: Jiří Vaníček, hudební doprovod Barbora Málková

22. 9. 2017 od 18°°hod.                                                                                                                          Křeslo pro Lukáše Pollerta                                                                                                                                                          večerem provází: Jiří Vaníček, hudební doprovod Barbora Málková

13. 10. 2017 od 18°°hod.                                                                                                                          Křeslo pro Michala Viewegha                                                                                                                                                          večerem provází: Jiří Vaníček, hudební doprovod Barbora Málková

Program Ležáckých podvečerů budeme během letních prázdnin průběžně doplňovat!! 

Bohužel nám chybí zpětná vazba diváků, proto napište, co se Vám na pořadech líbí, nebo co byste doporučovali změnit na adresu chvojkovalezaky-memorial.cz.

____________________________________________________________________________________________

Osm sezón Ležáckých podvečerů - ohlédnutí

Hlavním posláním NKP Ležáky je přibližovat návštěvníkům ležáckou tragédii v celé své šíři. Mimo jiné NKP Ležáky pořádá spoustu dalších doprovodných akcí. Mezi nimi také Ležácké podvečery, které jsou stále více navštěvovány diváky z širšího okolí.

Na tomto místě uvádíme statistiku uplynulých osmi sezón tohoto úspěšného cyklu kulturních pořadů. Od roku 2009 do 2016 se v muzeu NKP Ležáky uskutečnilo 118 představení a celkem tedy Ležácké podvečery navštívilo  7.814 diváků.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za přízeň návštěvníkům, moderátorům a účinkujícím!

Statistika návštěvnosti

Přehled hostů a divadelních představení v rámci LP 2009 - 2016