9. ročník Ležáckých podvečerů

termín: leden 2017 až prosinec 2017
místo konání: muzeum NKP Ležáky

Program Ležáckých podvečerů budeme během letních prázdnin průběžně doplňovat!! 

Bohužel nám chybí zpětná vazba diváků, proto napište, co se Vám na pořadech líbí, nebo co byste doporučovali změnit na adresu chvojkovalezaky-memorial.cz.

Osm sezón Ležáckých podvečerů - ohlédnutí

Hlavním posláním NKP Ležáky je přibližovat návštěvníkům ležáckou tragédii v celé své šíři. Mimo jiné NKP Ležáky pořádá spoustu dalších doprovodných akcí. Mezi nimi také Ležácké podvečery, které jsou stále více navštěvovány diváky z širšího okolí.

Na tomto místě uvádíme statistiku uplynulých osmi sezón tohoto úspěšného cyklu kulturních pořadů. Od roku 2009 do 2016 se v muzeu NKP Ležáky uskutečnilo 118 představení a celkem tedy Ležácké podvečery navštívilo  7.814 diváků.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za přízeň návštěvníkům, moderátorům a účinkujícím!

Statistika návštěvnosti

Přehled hostů a divadelních představení v rámci LP 2009 - 2016