9. ročník Ležáckých podvečerů

termín: leden 2017 až prosinec 2017
místo konání: muzeum NKP Ležáky

Ležácké podvečery pokračují řadou zajímavých pořadů. Předkládáme vám jejich aktuální přehled. Změna programu vyhrazena.

Bohužel nám chybí zpětná vazba diváků, proto napište, co se Vám na pořadech líbí, nebo co byste doporučovali změnit na adresu chvojkovalezaky-memorial.cz.

Program Ležáckých podvečerů ke stažení

12. 5. 2017 od 18°° hod.
Křeslo pro Štěpána Škorpila
večerem provází Jiří Vaníček, hudební doprovod Barbora Málková

26. 5. 2017 od 18°° hod.
Křeslo pro Saskii Burešovou
večerem provází Jiří Vaníček, hudební doprovod Barbora Málková

Změna programu vyhrazena. Cena vstupného na představení činí 80,- Kč, pokud není uvedeno jinak.

Vstupenky je možné zakoupit v recepci muzea NKP Ležáky.

Osm sezón Ležáckých podvečerů - ohlédnutí

Hlavním posláním NKP Ležáky je přibližovat návštěvníkům ležáckou tragédii v celé své šíři. Mimo jiné NKP Ležáky pořádá spoustu dalších doprovodných akcí. Mezi nimi také Ležácké podvečery, které jsou stále více navštěvovány diváky z širšího okolí.

Na tomto místě uvádíme statistiku uplynulých osmi sezón tohoto úspěšného cyklu kulturních pořadů. Od roku 2009 do 2016 se v muzeu NKP Ležáky uskutečnilo 118 představení a celkem tedy Ležácké podvečery navštívilo  7.814 diváků.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za přízeň návštěvníkům, moderátorům a účinkujícím!

Statistika návštěvnosti

Přehled hostů a divadelních představení v rámci LP 2009 - 2016