Devátý ročník Ležáckých podvečerů

termín: leden 2017 až prosinec 2017
místo konání: muzeum NKP Ležáky

16. 12. 2017 od 16°°hod.                                                                                                                         

Adventní koncert                                                                                 
účinkuje: Břízův chrámový sbor Kameničky

Bohužel nám chybí zpětná vazba diváků, proto napište, co se Vám na pořadech líbí, nebo co byste doporučovali změnit na adresu chvojkovalezaky-memorial.cz.

Připravujeme 10. ročník Ležáckých podvečerů!

19. 1. 2018 od 18°°hod.                                                                                                                          Křeslo pro Jitku Schneiderovou                                                      
večerem provází: Jiří Vaníček 

16. 2. 2018 od 18°°hod.                                                                                                                          Křeslo pro Jana Šťastného                                                                                 
večerem provází: Jiří Vaníček 

23. 3. 2018 od 17°°hod.                                                                                                                          Křeslo pro Václava Žmolíka                                                                            
večerem provází: ředitelka PL

19. 4. 2018 od 18°°hod.                                                                                                                          Křeslo pro Michala Dlouhého                                                                                       
večerem provází: Jiří Vaníček 

4. 5. 2018 od 18°°hod.                                                                                                                          Křeslo pro Vladimíra Kořena                                                                                            
večerem provází: Jiří Vaníček 

 ______________________________________________________________________________________

Osm sezón Ležáckých podvečerů - ohlédnutí

Hlavním posláním NKP Ležáky je přibližovat návštěvníkům ležáckou tragédii v celé své šíři. Mimo jiné NKP Ležáky pořádá spoustu dalších doprovodných akcí. Mezi nimi také Ležácké podvečery, které jsou stále více navštěvovány diváky z širšího okolí.

Na tomto místě uvádíme statistiku uplynulých osmi sezón tohoto úspěšného cyklu kulturních pořadů. Od roku 2009 do 2016 se v muzeu NKP Ležáky uskutečnilo 118 představení a celkem tedy Ležácké podvečery navštívilo  7.814 diváků.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za přízeň návštěvníkům, moderátorům a účinkujícím!

Statistika návštěvnosti

Přehled hostů a divadelních představení v rámci LP 2009 - 2016