Karel IV. v Braniborsku k 700. výročí

Výstava nás vede nazpět do 14. století, kdy Tangermünde v létech 1373 - 1378 vzestoupilo na jedno z mocenských center Svaté říše římské, vedle Prahy a Norimberku. Císař Karel IV. vytvořil z Tangermünde své oblíbené sídlo a vládl odtud Braniborské marce, kterou získal pro svého nezletilého syna Václava, a také Svaté říši římské. České království a braniborské markrabství byly ve středověku důležitými členy Svaté říše římské. Vládci obou zemí byli kurfiřty a nositeli vysokých čestných úřadů.

Počet panelů: 15 + 1 úvodní

Rozměry: 75 x 190 cm

Jazykové verze: český jazyk, německý jazyk

Autor: Dr. Eberhard Kemnitz
Redaktor: Sigrid Bruckner
Překlad: ing. Karel Šperl
Grafická úprava: Milena Burgrová

Výstava vznikla za podpory Ministerstva kultury České republiky


Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads