Silver A v paměti tří generací

Památník Lidice pod záštitou Ministerstva kultury a ve spolupráci s Pardubickým krajem, městem Pardubice, městem Sezemice, Českým svazem bojovníků za svobodu, Československou obcí legionářskou a Ing. Janou Bobošíkovou pořádá od roku 2008 setkání pamětníků a připomenutí výsadkové operace Silver A a s ní spojených odbojových akcí na Pardubicku a tragického osudu osady Ležáky.

Operace Silver A a protinacistický odboj na Pardubicku jsou jedním z nejvýznamnějších symbolů vzdoru a odhodlání československých občanů nepodvolit se nacistické okupaci a zvůli. Nejedná se pouze o úspěšnou zpravodajskou akci čs. armády, nejedná se pouze o nesporný důkaz toho, že domácí odboj v Československu fungoval a efektivně podporoval akce exilové vlády. Jde především o myšlenku svobody a o příběhy jednotlivých účastníků. Lidí, kteří ve svobodu věřili a pro ni podstupovali nepředstavitelná rizika a přinášeli oběti nejvyšší. Tito lidé, jejich osudy a hrdinské činy nesmí být zapomenuty.

Vážení a milí přátelé,

je mi velmi líto, že Vám musím oznámit, že v pořadí již třinácté setkání „Silver A v paměti tří generací“ plánované na 12. ledna 2021 v Sezemickém domě je bohužel zrušeno. 

Pevně jsem doufal, že se toto pravidelné setkání se vzácnými hosty z řad pamětníků a jejich potomků za dodržení všech vládou nařízených opatření podaří uskutečnit, avšak vzhledem k současnému vývoji situace kolem onemocnění COVID-19, kdy Vláda České republiky přistoupila k dalšímu zpřísňování ochranných opatření, nemůžeme připravovanou akci uspořádat.

Velmi si vážíme Vašeho zájmu o účast na tomto tradičním setkání, a přestože se nakonec neuskuteční, věřím, že nám zachováte přízeň, a že se v plném zdraví sejdeme při třináctém (odloženém) ročníku v lednu 2022.

S přáním pevného zdraví a s přátelským pozdravem

PhDr. Eduard Stehlík, Ph. D., MBA
ředitel Památníku Lidice