Webináře a on-line kurzy

I když právě není možné osobně navštívit vnitřní prostory Památníku Lidice, nevadí.

Nabízíme možnost webinářů a on-line kurzů s doprovodnými aktivitami. Absolvovat můžete webináře a on-line kurzy vycházející ze vzdělávacích programů Památníku Lidice a zaměřující se i na širší kontext lidické tragédie. Webináře jsou určeny žákům základních a středních škol, on-line kurzy také široké veřejnosti.

Speciální nabídka pro školy – TEMATICKY ZAMĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ BLOKY
Pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol nabízíme za zvýhodněnou cenu kombinaci tematicky zaměřených on-line kurzů a webinářů za zvýhodněnou cenu 90,- Kč.
Vzdělávací blok za uvedenou cenu je možné kombinovat takto:
1 webinář + 2 on-line kurzy
2 webináře + 1 on-line kurz
3 on-line kurzy
 
Programy je nutné Opens external link in new windowobjednat. Pro více informací o webináři či on-line kurzu kontaktujte vzdělávací oddělení Památníku Lidice na e-mailu: edu@lidice-memorial.cz.