P A M Á T N Í K    L I D I C E
 
Výroční zpráva za rok 2004OBSAH


 1. Úvodní slovo
 2. Památník Lidice a jeho činnost
 3. Hospodářská činnost, dary a příspěvky
 4. Technická a stavební činnost
 5. Výhled na rok 2005

1. ÚVODNÍ SLOVO

Uplynulý rok byl rokem 62. výročí vyhlazení obce Lidice německými nacisty. Návštěvníci a hosté Památníku Lidice si připomínali tragédii novodobých dějin a uctili památku obětí zločinů nacismu. Podobně jako v předcházejících letech byla ústřední akcí pietní vzpomínka, která se konala na pietním území u hromadného hrobu zastřelených lidických mužů. Pietní vzpomínky se zúčastnil prezident České republiky Václav Klaus, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová,předseda vlády PhDr. Vladimír Špidla, ministr kultury Pavel Dostál a další ministři vlády ČR, předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková, představitelé církví, politických stran, organizací a regionálních správních orgánů. Přítomni byli rovněž zástupci zahraničních zastupitelských úřadů v ČR a celá řada zahraničních delegací.

Významným úkolem v uplynulém roce byla realizace a rozšíření výstavní činnosti Památníku. Ve výstavní síni  IN MEMORIAM byla od jara do podzimu otevřena k 60.výročí vypálení francouzské vesnice Oradour sur Glane německými nacisty stálá expozice výstavy "ORADOUR SUR GLANE 1944 – 2004".

Památník Lidice realizoval své výstavy nejen v  tuzemsku, ale i v zahraničí. Z belgického města Ath se do francouzského Oradouru nedaleko Limoges přestěhovala výstava "LIDICE", která zde byla instalována od jara do podzimu. Skládala se ze tří částí:

 1. část "Ze života původních Lidic"
 2. část "Tragédie Lidic"
 3. část "Budování nových Lidic"

K 62. výročí vyhlazení obce Lidice byla Památníkem vydána nová knižní publikace LIDICE – příběh české vsi", kterou vytvořil PhDr. Eduard Stehlík ve spolupráci s Historickým ústavem Armády ČR. Kniha je věnována památce 340 zavražděných obyvatel starých Lidic a obsahuje mnoho unikátních materiálů, z nichž některé byly publikovány poprvé.

V průběhu roku 2004 zorganizoval Památník Lidice řadu besed lidických žen s naší i zahraniční mládeží. Významnou akcí bylo zorganizování třídenního setkání žen vězněných v koncentračním táboře Ravensbrück v Lidicích.

Dalším důležitým počinem byla příprava na rekonstrukci a přístavbu Muzea Památníku Lidice. Byla zpracována projektová dokumentace a vydáno stavebního povolení. Následně proběhlo i výběrové řízení na dodavatele stavby.

JUDr. Milouš Červencl
ředitel Památníku Lidice
 

2. PAMÁTNÍK LIDICE A JEHO ČINNOST

Památník Lidice je každoročně cílem desetitisíců návštěvníků z celého světa. Nachází se 22 km od centra Prahy a nabízí návštěvníkům prohlídku stálé expozice muzea a galerie, pietního území a nově zrekonstruovaného Růžového sadu.

V muzeu jsou vystaveny sbírkové předměty - předměty a fotografie ze života původních Lidic. Prohlídka expozice je doprovázena výkladem v 10 světových jazycích. Návštěvníci mají také možnost si zapůjčit textového průvodce expozicí muzea. V kinosále muzea je nabízen návštěvníkům výběr z několika filmů. Hlavní dokumentární film "Lidice" a filmy na přání - "Noc delší než den", "Druhý život Lidic" a "Lidické ženy vyprávějí". V roce 2004 měli návštěvníci Památníku Lidice od jara do podzimu možnost zhlédnout ve výstavní síni IN MEMORIAM výstavu "ORADOUR SUR GLANE 1944 – 2004".

Mezi naše služby návštěvníkům patří i poskytnutí externího průvodce pietním územím - v českém, anglickém a německém jazyce. Průvodce seznámí návštěvníky s historií a provede je místy, kde se nachází společný hrob zastřelených lidických mužů, základy Horákova statku, základy bývalého kostela sv. Martina ze 13. století, základy školy a původní hřbitov. Na pietním území jsou umístěny i sochy a plastiky. Nejznámějším dílem je sousoší od Marie Uchytilové "Pomník dětských obětí války".

V přízemí Lidické galerie je vystavena část "Lidické sbírky", kde si návštěvníci mají možnost prohlédnout díla umělců z celého světa darovaných Lidicím. Novou tradicí v Lidické galerii se stává "Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice". Vybrané výtvarné práce, které děti z celého světa zaslaly do 32. ročníku MDVV, byly vystavovány v 1. patře Lidické galerie.

Pracovníci Památníku poskytují informace a odborné konzultace studentům, badatelům, pracovníkům masmédií, ale i řadovým občanům z celého světa.

Návštěvnost v muzeu a galerii Památníku Lidice v roce 2004:


Měsíc Návštěvnost celkem Cizinci Domácí Mládež cizina Mládež ČR
Leden 314 62 36 157 59
Únor 973 98 90 653 132
Březen 1805 218 80 1214 293
Duben 3061 584 218 1598 661
Květen 3280 647 230 1344 1059
Červen 4393 830 290 1465 1808
Červenec 3612 879 565 1593 575
Srpen 1956 709 424 464 359
Září 4754 456 103 2032 2163
Říjen 2810 494 145 1425 746
Listopad 611 132 94 219 166
Prosinec 430 110 32 227 61
Rok 2004 27999 5219 2307 12391 8082
Porovnání:
Rok 2003 28292 9951 5 030 9719 3592
Rozdíl -293 -4732 -2723 + 2672 + 4490

Komentář k tabulce:

Pokles návštěvnosti cizinců korespondoval s vývojem návštěvnosti cizinců v ČR a byl podle odborníků zapříčiněn zejména řadou velkých sportovních akcí v Evropě (OH, ME v kopané) kam byl přesměrován zájem turistů.

Potěšitelné je naopak zdvojnásobení zájmu ze strany naší mládeže a tento trend bychom do dalšího období chtěli udržet, a to nejen u mládeže.

Přehled hlavních akcí organizovaných Památníkem Lidice v roce 2004:

 • Pietní vzpomínka u příležitosti 62. výročí vyhlazení obce Lidice německými nacisty, která se konala 12. června 2004 za účasti prezidenta České republiky Václava Klause, předsedy vlády PhDr. Vladimíra Špidly,zástupců Senátu Parlamentu ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vlády a zastupitelských orgánů ČR a dalších hostů. Hlavní projev přednesl prezident České republiky Václav Klaus a ministr kultury Pavel Dostál.
 • V druhé polovině července 2004 navštívilo Lidice 19 učňů a 5 pedagogů z Porýní - Vestfálska. V den příjezdu se celá skupina seznámila s historií Lidic a následující dny trávili prací nejen v Památníku Lidice, ale i v obci. Upravené záhony v Růžovém sadu, natřené lavičky a odpadkové koše na pietním území a v Růžovém sadu, vyčištěný lesopark vedle společného hrobu zastřelených lidických mužů - to vše byl výsledek jejich 10 denního snažení.
 • V druhé polovině srpna 2004 se sešli čeští a němečtí komunisté a antifašisté v Lidicích, aby zasadili a pokřtili novou růži jménem novinářky a antifašistky Věry Pickové, která stála u zrodu budování socialismu v poválečném Československu. Za svědectví lidického starosty a dalších významných hostů získala růže jméno novinářky Věry Pickové.
 • 23. - 27. září 2004 proběhlo v Lidicích zasedání Mezinárodního výboru koncentračního tábora Ravensbrück. Setkání byli přítomni zástupci ministerstva kultury a Českého svazu bojovníků za svobodu. Kromě jednání si členky Mezinárodního výboru Ravensbrück společně se svou předsedkyní Anette Chalut prohlédly lidický památník, položily věnec k hromadnému hrobu a v Růžovém sadu zasadily růže. Toto setkání bylo zúčastněnými všeobecně hodnoceno jako nejlépe organizačně zajištěné v celé historii těchto schůzek.
 • Koncem září 2004, stejně jako předešlý rok, navštívila Památník Lidice německá hudební a taneční skupina studentů společně se zástupci Ernst-Froebel-Gesamtschule Glinicke z Berlína, která vystupovala v Lidické OÁZE nejen pro lidické občany, ale i pro širokou veřejnost
 • 24. října 2004 navštívila Památník Lidice německá delegace v čele s ministerským předsedou spolkové země Hesensko panem Rollandem Kochem. Účastnící delegace si nejdříve v doprovodu ředitele Národní galerie Milana Knížáka, ředitele odboru muzeí a galerií ministerstva kultury Pavla Jiráska a německého galeristy René Blocka, iniciátora sbírky výtvarných děl, prohlédli Lidickou galerii a poté zasadili v Růžovém sadu bílou růži s poetickým jménem Dominique Loiseau.

Přehled výstav uspořádaných Památníkem Lidice v roce 2004:

 • Stálá expozice v muzeu Památníku, kde se návštěvníci mohli seznámit s životem občanů původních Lidic, s tragédií Lidic i s budováním nových Lidic.
 • Stálá expozice v Lidické galerii, kde se návštěvníci mohou seznámit s "Lidickou sbírkou" – děl umělců z celého světa darovaných Lidicím.
 • Dne 3. června 2004 byl slavnostní vernisáží zahájen 32. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2004 (MDVV Lidice). Hlavním tématem vztahujícím se k Roku české hudby a k dalším významným hudebním výročím byla "hudba". Tato uznávaná a návštěvnicky úspěšná výstava měla svou derniéru 31. října 2004.
 • Dne 15. února 2004 byla zahájena výstava Toniho Benettona, významného italského sochaře (vernisáž se konala za účasti významných představitelů českého a italského politického a kulturního života dne 11. listopadu 2003).
 • Od 24. února do 4. dubna 2004 proběhla výstava keramických objektů berounské výtvarnice Květy Makovské, doprovázená grafikou berounské pedagožky Zdenky Polívkové.
 • od 8. dubna do 20.května 2004 se konala výstava českého malíře Luďka Tichého.
 • 5. listopadu 2004 se konala vernisáž k výstavě výtvarných umělců z Prahy – akademických malířů a sochařů tvořících ve výtvarné skupině pod názvem Nové sdružení pražských umělců. Toto sdružení založil v září 1992 malíř Jiří Načeradský. Výstava byla ukončena 9. ledna 2005.
 • Od března do září 2004 probíhala výstava "LIDICE" ve francouzském Oradouru.
 • Od dubna do října 2004 byla v muzeu Památníku Lidice ve výstavní síni IN MEMORIAM přístupná široké veřejnosti výstava, která nesla název "ORADOUR".

Ediční a propagační činnost Památníku Lidice v roce 2004:

 • informativní články do hromadných sdělovacích prostředků
 • průběžně probíhalo doplňování jak nových, tak i dotisk inovovaných propagačních materiálů, brožur a průvodců v českém, anglickém a německém jazyce
 • v červnu 2004 byla u příležitosti 62. výročí lidické tragédie vydána kniha "Lidice – příběh české vsi"

Účast Památníku Lidice v zahraničí:

Počátkem září 2004 se lidické ženy a děti spolu s několika pracovníky  Památníku Lidice a studenty kladenského gymnázia, zúčastnily na základě pozvání ze strany našich německých přátel z  ERNST-FROEBEL-GESAMTSCHULE z GLINICKE v Berlíně, cesty do koncentračních táborů "RAVENSBRÜCK" a "SACHSENHAUSEN". Cílem této cesty bylo nejen uctít památku lidických žen, které se nevrátily z koncentračního tábora, ale i miliónů, německými fašisty, vězněných, týraných a zabitých lidí z celého světa.


3. Hospodářská činnost, dary a příspěvky


 
Příjmy 2004
a) vstupné 693 tis. Kč
b) příspěvek Ministerstva kultury ČR 10 832 tis. Kč
c) ostatní příjmy 2 581 tis. Kč
 
Výdaje 2004
a) materiálové náklady a energie 2 500 tis. Kč
b) služby 5 270 tis. Kč
c) osobní náklady celkem 3 804 tis. Kč
d) ostatní náklady 2 532 tis. Kč
 
Dotace ze státního rozpočtu
Příspěvek na provoz
10 221 tis. Kč
Účelové dotace
192 tis. Kč "Mezinárodní dětská výtvarná výstava"
100 tis. Kč zasedání "Mezinárodního výboru koncentračního tábora Ravensbrück"
40 tis. Kč výstava "Oradour"
90 tis. Kč film "Vizitky českých muzeí a galerií"
Neinvestiční prostředky
189 tis. Kč "Lidická galerie a technické zázemí Památníku Lidice"
Investiční prostředky
1 063 tis. Kč "Lidická galerie a technické zázemí Památníku Lidice"
88 tis. Kč "Toni Benetton – Monumente in memoriam di Lidice"
1 698 tis. Kč "Rekonstrukce a přístavba muzea Památníku Lidice"
 
Sponzorské příspěvky v roce 2004
celkem 337 tis. Kč
z toho
Dary pro Památník Lidice 80 tis. Kč
Dárce : návštěvníci Památníku Lidice (dary z kasičky)
Dary na obnovu Růžového sadu 15 tis. Kč
Seznam dárců naleznete na internetové adrese www.lidice-memorial.cz.
Dar na vydání publikace "Lidice - Příběh české vsi" 100 tis. Kč
Dárce : Česká rada pro oběti nacismu.
Dar na zasedání "Mezinárodního výboru koncentračního tábora Ravensbrück" 80 tis. Kč
Dárce : Česko-německý fond budoucnosti (50.000 Kč)
     Česká rada pro oběti nacismu (30.000 Kč)
Dar na vydání publikace "Osudy lidických dětí" 120 tis. Kč
Dárce : Česko-německý fond budoucnosti
Dar na vydání publikace "Osudy lidických dětí" 120 tis. Kč
Dárce : Česko-německý fond budoucnosti
Příspěvky a dary byly v roce 2004 použity v celkové výši 300 tis.Kč takto:
Na vydání publikace "Lidice - Příběh české vsi" 100 tis. Kč
Na zasedání "Mezinárodního výboru koncentračního tábora Ravensbrück" 80 tis. Kč
Na vydání publikace "Osudy lidických dětí" 120 tis. Kč

 

4. TECHNICKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

 • stavební a interiérové úpravy vchodu do budovy (el. vrátný), kuchyňky, ústředny a WC
 • v 1. patře Lidické galerie
 • dokončení instalace slavnostního osvětlení v Růžovém sadu
 • založení dalších záhonů růží v Růžovém sadu
 • vyčištění stromových porostů v západní části areálu Pietního území
 • vydláždění přístupové komunikace z parkoviště u státní silnice ke glorietu (alej Dr. B. Strosse)
 • výsadba stromů na území mezi Glorietem a státní silnicí
 • venkovní osvětlení a úprava okolí parkoviště ve dvoře u Lidické galerie
 • údržba travnatých ploch, Růžového sadu a lesoparků v areálu Památníku Lidice
 • příprava na rekonstrukci a přístavbu muzea Památníku Lidice – vypracování projektu, stavební povolení, výběrové řízení na dodavatele stavby
 • běžné opravy a údržba objektů v areálu Památníku Lidice
 • průběžné materiálně-technické zajišťování provozu Památníku Lidice

5. VÝHLED NA ROK 2005

Památník Lidice bude ve své činnosti v roce 2005 pokračovat a rozšiřovat svoji výstavní, ediční, vzdělávací a prezentační činnost. Bude i nadále pokračovat v nastartované údržbě a vylepšování stávajících objektů i zeleně pietního území.

V průběhu roku by měly být zváženy možnosti dalšího využití pietního území a především prostoru Lidické galerie, k další seminární a kulturní činnosti v Památníku Lidice pro širokou veřejnost, a to zejména pro období po skončení vynuceného provozního provizoria souvisejícího s rekonstrukcí muzea a jeho expozice.

Hlavním úkolem však bude přístavba a rekonstrukce stávajícího muzea, včetně vybudování nového depozitáře pro historické sbírkové předměty a instalace nové stálé audiovizuální expozice s použitím velice úspěšné výstavy "Operace Antropoid 1941-1942". Slavnostní otevření zrekonstruovaného muzea se předpokládá při příležitosti 87. výročí vzniku samostatného československého státu 28. října 2005.