Den válečných veteránů.

Vzpomínkové lavičky válečných veteránů v Ležákách a Lidicích.

Den válečných veteránů si připomněl i Památník Lidice a Památník Ležáky, a to dvěma souběžně probíhajícími akcemi. V Multifunkčním centru Hlinsko se dne 10. 11. 2023 uskutečnil 9. ročník celostátní přehlídky dětských recitátorů, který se koná již od roku 2013.

V tento den ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík osobně převzal v Památníku Ležáky dvě Vzpomínkové lavičky válečných veteránů pro Památník Ležáky a Lidice.

Vzpomínková lavička válečných veteránů je připomínkou Dne válečných veteránů (11. listopad), ale také vzpomínkou na tragické události ze dne 8. července 2014, kdy v Afghánistánu padli čtyři čeští vojáci a pátý o několik dní později podlehl následkům těžkého zranění.

Vzpomínkové lavičky válečných veteránů jsou umísťovány po celé České republice. Památník Ležáky obdržel evidenční číslo 115 a Památník Lidice je veden pod číslem 116. Obě lavičky budou umístěny od roku 2024 po celou dobu hlavní návštěvnické sezóny v areálu pietních území.

Děkujeme Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra za to, že můžeme být součástí tohoto poselství a zavzpomínat na muže, kteří položili životy za naši vlast a svobodu.