Mladí recitátoři se opět sešli na Ležáckém veršování

Památník Lidice a Památník Ležáky připravily ke Dni válečných veteránů celostátní soutěžní recitační přehlídku pro děti a mládež „Ležácké veršování“. Jejím účelem je především zprostředkování vzájemné inspirace a připomenutí si historických událostí spojených s ležáckou tragédií a Dne válečných veteránů.

Letošní již 9. ročník proběhl v pátek 10. listopadu 2023 v Multifunkčním centru Hlinsko. 

V odborné porotě zasedly herečky Marie Málková, Dana Černá a herec Vilém Udatný, kteří také vystoupili s vlastními excelentními přednesy vybraných literárních textů a pedagožka Klára Litterová, která pro účastníky soutěže připravila tvořivé dramatické a hlasové dílny. Záštitu nad recitační přehlídkou převzal již tradičně herec Alfred Strejček a s příspěvkem vystoupil pplk. gšt. Petr Matouš, velitel 43. výsadkového pluku v Chrudimi. 

Mezi vzácnými hosty jsme uvítali Jarmilu Doležalovou, roz. Šťulíkovou, přeživší děvčátko z Ležáků a její dceru Jarmilu Doležalovou ml., Miluši Horskou, senátorku Senátu Parlamentu České republiky, senátora Jana Tecla, radního Pardubického kraje a starostu města Hlinsko Miloslava Krčila, starostu obce Miřetice Jaroslava Choura a vnučku vrchního strážmistra Karla Kněze Alenu Mergl Kučerovou.

Tisková zpráva s výsledky soutěže 2023

Fotografie 2023