Památník Ležáky připravuje od září 2023 vzdělávací programy a přednášky.

Nabídka je určena pro žáky I., II. stupně ZŠ a studenty SŠ, SOU.

Památník Ležáky nabízí výchovně-vzdělávací projekty určené dětem, žákům a studentům. Jednotlivé programy jsou voleny dle věku a stupně vzdělání účastníků. Vhodně volený plán muzea nabízí získání zkušeností a vědomostí o důsledcích 2. světové války, které se dotýkají i tak malého území, jako byla osada Ležáky. Ležácký program podporuje studenty nejen v seznámení se s historií Ležáků, ale rozvíjí také smyslové vnímaní, paměť, podporuje vlastní aktivitu a osobní smýšlení, čímž je posilována akceptace tématu.

Více informací naleznete zde.