Památník Lidice získal dotaci v rámci Národního plánu obnovy

Památník Lidice uspěl se svým projektem "Digitalizace Sbírky Památníku Lidice" v rámci Národního plánu obnovy - iniciativa Digitalizace kulturního a kreativního sektoru – Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek II

Na pořízení velkoformátového skeneru včetně příslušenství získal dotaci z rozpočtu Evropské unie ve výši 2 294 000,- Kč.

Skener bude použit na digitalizaci sbírkových předmětů ve vysokém rozlišení z podsbírek:

  • Historická podsbírka
  • Fotografická podsbírka
  • Podsbírka NKP Ležáky
  • Výtvarná podsbírka

Digitalizace bude prováděna na základě Plánu digitalizace předloženého v rámci žádosti o dotaci a výsledné digitalizáty budou postupně zveřejňovány na portálu eSbirky.cz.