Rodinná soutěž na prázdniny

27. 6. - 31. 8. 2022, Památník Ležáky

Památník Ležáky nabízí na prázdniny rodinnou soutěž pro návštěvníky památníku.

V recepci muzea památníku Ležáky si soutěžící vyzvednou Pracovní list s otázkami.

Jejich úkolem je za pomoci výkladu průvodkyně a absolvování naučné stezky nalézt správné odpovědi na co největší počet otázek.

Vyplněný Pracovní list odevzdají soutěžící opět v recepci muzea. Zde zůstává uložen až do hodnocení.

Ke konci sezóny se každoročně hodnotí vítězové, kteří obdrží jako odměnu publikace s ležáckou tematikou.

Využijte tuto soutěž pro zpestření prohlídky Památníku Ležáky!

Dále je pro Vás připraveno:

Výstava Hrdinové – Příběhy odvahy a zrady v obrazech Zdenky Landové, Minigalerie
otevřeno denně od 9:00 do 17:00 hodin, vstupné zdarma

Muzeum s obměněnou expozicí "Osada, která nemlčela..."
otevřeno denně od 9:00 do 17:00 hodin, 

Vstupné:

Dospělí                                 30,- Kč

Děti od 7 do 15 let                 20,- Kč

Děti do 7 let                          zdarma

Studenti (ISIC)                      20,- Kč

Osoby starší 65 let                 20,- Kč

Osoby zdravotně postižené     20,- Kč

Geocatching (1 GPS = 1 zvýhodněné vstupné)    10,- Kč

Držitelé průkazů IYTC, ITIC, ALIVE                     20,- Kč

Držitelé průkazů AMG, ICOM                              zdarma

Držitelé průkazu PRESS po domluvě s vedoucí Památníku Ležáky             zdarma

Autor: Kamila Chvojková