Výběrové řízení na volnou pracovní pozici

Referent/ka správy majetku a veřejných zakázek

Co vás čeká

 • Zajišťování základního oběhu účetních dokladů v oblasti správy majetku a účetních pohybů dle vnitřních směrnic PL.
 • Vedení smluvní evidence.
 • Obsluha Národního elektronického nástroje www.nen-nipez.cz, případně dalších elektronických nástrojů požadovaných zákonem či zřizovatelem
 • Komplexní zajišťování majetkové správy a metodické usměrňování majetkové správy Památníku Lidice.
 • Administrace elektronické spisové služby PL, administrace elektronického nástroje pro předběžnou finanční kontrolu
 • Zpracovávání a shromažďování požadavků na projekty pomoci nebo podpory, provádění analýz dotačních možností.
 • Zpracovávání podkladů k investičním a neinvestičním záměrům projektů pomoci nebo podpory v souladu s programem rozvoje.
 • Zajišťování administrace projektů a dotačních programů pomoci nebo podpory v průběhu realizace.
 • Úplná a podrobná operativní evidence majetku, provádění kontrol s účetní evidencí tohoto majetku, vedení průkazné agendy včetně opatření provedených při zjištění nežádoucího stavu. Provádění inventur, zpracovávání inventarizačních seznamů a ověřování souladu fyzického a účetního stavu majetku.
 • Organizace výběrových řízení pro akce provozního charakteru při správě majetku.
 • Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek.
 • Příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce.
 • Konzultace projektových námětů a záměrů zainteresovaných stran na pomoc nebo podporu.
 • Pořádková služba při kulturních akcích.
 • Pořadatelská služba při kulturních akcích Památníku Lidice, spolupráce s ostatními odděleními Památníku Lidice.
 • Zajišťování přípravy a podávání občerstvení při kulturních akcích Památníku Lidice.
 • Pohotovost při mimořádných událostech v prostorách Památníku Lidice.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • vzdělání ukončené maturitou
 • dobré komunikační dovednosti
 • administrativní zdatnost
 • flexibilita
 • ochota učit se novým věcem
 • samostatnost, pečlivost a týmový duch
 • podmínkou je znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni a řidičský průkaz skupiny B
 • výhodou je zkušenost v oblasti majetkové správy a administrace veřejných zakázek

Co vám můžeme nabídnout

 • zodpovědnou a samostatnou práci v kulturní oblasti
 • 25 dní dovolené
 • ohodnocení v 10. platové třídě podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., rozpětí dle praxe (dle přílohy k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.): 23 390 Kč – 34 370 Kč, dále osobní ohodnocení
 • stravenkový paušál
 • slevové karty na vstup do vybraných objektů ve správě příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR

Přihláška musí obsahovat

 • kontaktní údaje (adresa, telefonické spojení, e-mail)
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis


Kontakt:

Památník Lidice
Kontaktní osoba: Ing. Jana Chourová Plachá
Telefon: 603 204 104
E-mail: plachalidice-memorial.cz

Odkaz na nábor zde: https://www.jobs.cz/rpd/2000293267/?searchId=677ca396-37b9-4b1d-91c7-e358862a3dfd&rps=233