Zemřel Václav Zelenka, přeživší lidické dítě

V sobotu 13. listopadu v ranních hodinách nás navždy opustil pan Václav Zelenka, přeživší lidické dítě, dlouholetý starosta obce Lidice a skvělý muž, který pomáhal šířit odkaz lidické tragédie mezi děti i širokou veřejnost.

Václav Zelenka se narodil 9. září 1938 v Kladně. Ve starých Lidicích bydlel se svými rodiči v domku č. p. 87. Tatínek Václav, který pracoval v kladenských hutích, byl 10. června 1942 zavražděn u Horákova statku, maminka Žofie přežila útrapy koncentračního tábora Ravensbrück.

V osudný den, 10. června 1942, byl společně se svou maminkou a ostatními lidickými dětmi a ženami převezen do kladenského gymnázia, kde byl společně s Haničkou Špotovou a Dášenkou Veselou vybrán nacisty k poněmčení. 

Z dětského domova Puščikovo, kde pobýval až do roku 1944, byl převezen do dětského domova Oberweis v Oberdonau, kde zůstal až do února 1945. Následně byl předán do rodiny Wagnerovy v Lohse, kde žil pod jménem Rolf Wagner. 

V květnu 1947 byl nalezen v Německu a 28. května 1947 byl repatriován zpět do Československa, kde se opět setkal se svou maminkou.

Po vybudování nových Lidic se sem se svou maminkou nastěhoval, v letech 1999 - 2006 zde působil jako starosta a zůstal zde až do okamžiku své smrti. Pan Zelenka po sobě zanechal svou ženu a tři syny. V myšlenkách jsme všichni s jeho rodinou.

Vážený pane Zelenko, odpočívejte v pokoji a děkujeme za vše, co jste pro odkaz Lidic udělal.

Opens external link in new windowVzpomínka na Václava Zelenku

Autor: Jana Chourová Plachá