1. září 1937

František Vaško se stal nájemcem lomu Hluboká u Ležáků. Lom zaměstnával desítky dělníků z blízkého i dalekého okolí. V lednu 1942 se stal úkrytem vysílací stanice Libuše.