10. a 17. říjen 1941 - konečné řešení

10. a 17. 10. 1941 konečné řešení židovské a cikánské otázky v protektorátu Čechy a Morava. Reinhard Heydrich na poradě s nejbližšími spolupracovníky koncipoval svůj plán "ghettoizace" a následné decimace židovských a cikánských obyvatel v terezínském sběrném táboře.