2. říjen 1941 - Reinhard Heydrich

2. října 1941 Reinhard Heydrich přednáší svůj známý proslov před funkcionáři NSDAP a vojenskými činiteli v protektorátu o germanizaci „česko-moravského prostoru“.