2. únor 1965

2. února 1965 byl poprvé v Ludwisburgu vyslýchán vyšetřovateli SRN Heinz Pannwitz, přední člen komise vyšetřující atentát. ČSSR se marně snažila Pannwitze postavit před soud za zločiny spáchané v době druhého stanného práva.