28. listopad 1968

28. listopad 1968 Valné shromáždění OSN přijalo konvenci o nepromlčitelnosti válečných zločinů. Tato právní norma umožňuje stíhat válečné zločince, bez ohledu na běžné promlčecí lhůty. ČSSR žádalo o potrestání osob mimo jiné spojených s ležáckou tragédií. Postihnuti tak měli být především členové pardubického gestapa Walter Kröger (SRN), Josef Kuchler (Rakouská rep.) a další odhalení vrazi.