29. prosinec 1941

V noci z 29. na 30. prosince 1941 byly do protektorátu Čechy a Morava vysazeny paraskupiny Anthropoid, Silver A a Silver B. Úspěšný atentát na R. Heydricha v květnu 1942 i šestiměsíční udržování radiotelegrafického spojení s Velkou Británií sehrály velice důležitou úlohu pro politický vývoj i poválečné národní sebevědomí Čechoslováků.