3. prosinec 1942

3. prosince 1942 byl z cikánského tábora v Letech vypraven první transport asociálů do Osvětimi, který tvořilo 16 vězňů a 78 vězeňkyň. O čtyři dny později, 7. 12. 1942, byl obdobný transport 49 vězňů a 20 vězeňkyň vypraven i z cikánského tábora v Hodoníně.