30. březen 1942

Včelákovský kostel sv. Maří Magdalény přišel o své "srdce". Pro válečnou potřebu byly zabaveny jeho zvony. Na jaře 1942 se právě kostelní věž stala místem krátkodobého zkoušení vysílací stanice Libuše a to za podpory faráře Františka Krále.