9. leden 1942

Podle údajů londýnské centrály se Potůček-Tolar pokusil o vysílání z lomu Hluboká. Vzhledem k poruše na přijímacím přístroji nemohl slyšet odpovědi a další pokyny. Vysílání se zdařilo až o šest dní později. Po celou dobu vysílání mu byl nápomocen již zmiňovaný strojník Karel Svoboda.