Duben/květen 1942

První útočiště vysílačky Libuše a také místo prvního spojení protektorátního odboje s londýnským vojenským a politickým exilem – strojovna lomu Hluboká byla vzdálena několik set metrů od ležáckého mlýnu. V průběhu jara 1942 Jiří Potůček několikrát změnil místo svého úkrytu a vysílání.