Květen 1942

Jiří Potůček-Tolar navštěvoval ležácký mlýn Jindřicha Švandy od samého počátku své vojenské mise. Po několikeré změně útočiště vysílačky Libuše bylo zařízení umístěno ku konci května 1942 v mlynářově stavení. O stanici věděli nejen rodina Štulíkových, obývající týž mlýn, ale také rodina Pelikánových ze sousedního Včelákova. Jiří Potůček mlýn definitivně opustil na začátku vlny zatýkání pardubických spolupracovníků 17. června 1942.