Počátek března 1942

Možící se zprávy o spojeneckých paravýsadcích do okupovaného Polska, Nizozemí, Francie a protektorátu Čechy a Morava vedly říšskou tajnou policii k zahájení operace Zeppelin (pod vedením Waltera Schellenberga), která měla nalézt a vychovat parašutisty z řad sovětských zajatců k záškodnickým akcím na území SSSR. Akce byla realizována až do konce roku 1944.