Podzim 1941

Na podzim 1941 byl v Lodži vedle židovského ghetta zřízen oddělený cikánský tábor. Prvních pět tisíc Sintů a Romů bylo do několika uzavřených bloků domů přivezeno z Vídně. Jejich stopy končí na jaře 1942 v likvidačním táboře Chelmno.