Září 1947

Růžena Petříková se po návratu z koncentračního tábora Ravensbrück pokoušela vypátrat svého pětiletého syna Zdeňka. Na základě otištěného článku a fotografie v "Práci" poznala svědkyně hledaného chlapce v osobě Waltera Redera, který žil u pěstounů. Dítě bylo 27. srpna 1945 předáno R. Petříkové. V následujících dvou letech však vyšetřování čsl. orgánů zjistilo, že skutečný Z. Petřík s největší pravděpodobností zahynul v koncentračním táboře v Chelmnu.