javscat.net
shitjav.com
sexspanking.org
scatlife.net
spanking-porn.org

Otevřeli jsme prvního června na Den dětí

Památník Ležáky přivítal po téměr dvou a půl měsících veřejnost.

Kvůli pandemii byl ležácký památník uzavřen, nicméně tuto dobu využili jeho pracovníci k instalaci nových výstav, k odborným školením a k přípravě na provoz.

Navštívit opět můžete muzeum památníku s multimediální expozicí „Osada, která nemlčela“.

V Minigalerii je připravena výstava „Dějiny Památníku Lidice a Památníku Ležáky a jejich proměny po roce 1989“, kterou začátkem července střídá výstava "Vykonavatelé zločinu".

Vzhledem k situaci kolem šíření viru COVID-19 bude provoz částečně omezen bezpečnostními opatřeními, jež naleznete níže. Žádáme vás o jejich striktní dodržování, abyste jak vy tak naši pracovníci nebyli vystaveni zbytečnému zdravotnímu riziku.

Krizový provozní řád platný od 1. června 2020 do odvolání

  1. Pohyb ve vnitřních prostorách památníku je možný pouze při použití roušky a doporučuje se i použití dalších ochranných prostředků.
  2. Vstup do muzea je možný v maximálním počtu šesti osob, přičemž tyto osoby musí dodržet bezpečnostní odstup min. 2 metry.
  3. Žádáme návštěvníky o trpělivost při odbavení u vstupu do vnitřních prostor památníku. Při čekání před budovami dodržujte bezpečnostní odstup min. 2 metry.
  4. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů pracovníků památníku.
  5. Pro návštěvníky jsou k dispozici dezinfekce u vstupu do recepce muzea a na sociálních zařízeních.
  6. Památník denně zajišťuje pravidelnou dezinfekci všech ploch.
  7. Návštěvníci jsou při pohybu ve vnitřních prostorách památníku povinni dbát na zvýšenou hygienu.
  8. Provázení po pietním území je povoleno od 1. 6. 2020 i pro organizované skupiny. Počet osob ve skupině nesmí přesáhnout 50 osob. V případě, že bude počet členů skupiny vyšší, musí se rozdělit do dvou skupin.
  9. Vzdělávací programy jsou do 31. 8. 2020 pozastaveny.

Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že vás dočasná omezení nepřipraví o prožitek z prohlídky.