Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení osady Ležáky

23. 6. proběhla pietní vzpomínka na vyhlazenou osadu Ležáky

24. 6. 1942 byla osada Ležáky vyhlazena nacisty. Tato krutá pomsta měla za následek smrt 51 obyvatel z Ležáků. Hned v tento osudný den bylo na pardubickém popravišti zastřeleno 33 obyvatel. Další popravy pokračovaly 25. 6. a 2. 7. O život přišlo dalších pět ležáckých obyvatel a více než 40 členů pardubické odbojové organizace. 11 dětí z Ležáků našlo smrt v plynových vozech ve vyhlazovacím táboře Chelmno.

Pietní vzpomínka byla zahájena v 8:30 před budovou muzea mší, kterou celebroval generální vikář Mons. Jan Paseka. V 9:15 došlo k předávání stříbrných odznaků za výbornou, svědomitou dlouholetou spolupráci s Památníkem Ležáky. Hlavní program dne začal v 10:00 kladením věnců delegacemi u pomníku "Kniha obětí". Po přečtení jmen zavražděných obyvatel z Ležáků se ujala slova ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová, která přivítala hosty. Hlavní projev přednesl předseda vlády Andrej Babiš. Závěrečné slovo patřilo předsedovi Československé obce legionářské Pavlu Budínskému. V průběhu pietní vzpomínky vystoupil dětský pěvecký sbor Zvoneček Slatiňany a poté byl zapálen Oheň (bez) naděje. Celou akci v 11:30 ukončil seskok parašutistů do prostoru u mohyly.

Hold přijela vzdát celá škála významných hostů od politických činitelů jako například Jiřího Oberfalzera, Pavla Fišera, Vojtěcha Pikala či Lubomíra Metnara po velvyslance z Francie, Velké Británie, Palestiny a dalších. Na pietní vzpomínku dorazil primátor města Pardubice Martin Charvát nebo ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek. V neposlední řadě všemu přihlíželi přeživší děti, Jarmila Doležalová pamatující ležáckou tragédii a Pavel Horešovský a Jiří Pitín dotčeni brutální perzekucí v Lidicích.

Děkujeme, že jste společně s námi přišli uctít památku lidí v kontextu událostí druhé světové války, na které naše společnost nesmí nikdy zapomenout.

Autor: Roman Škoda