Memorial Josefa Šťulíka

Mlynářský rod Šťulíků koupil mlýn v Ležákách na začátku dvacátého století. V roce 1937 se mlynářská dcera Františka Šťulíková provdala za Jindřicha Švandu, který se s vervou pustil do modernizace mlýna. Její mladší bratr Josef Šťulík se o dva roky později oženil s Marií Pelikánovou z nedalekého Včelákova.

V listopadu 1939 se manželům Šťulíkovým narodila první dcera – Jarmila –, v dubnu 1941 přišla na svět Marie. Ve mlýně bylo dost místa pro Švandovy i Josefa Šťulíka s rodinou. Josef Šťulík si na pozemku, který patřil k mlýnu, otevřel kamenolom.

Většina obyvatel Ležáků i z okolních obcí nesouhlasila s nacistickou okupací v roce 1939 a mnozí z nich se zapojili do odbojové organizace založené téhož roku v březnu. U zrodu této skupiny byl ležácký autodopravce Čeněk Bureš a Jaroslav Kotáb (bývalý vrchní strážmistr z Vrbatova Kostelce, který byl převelen na četnickou stanici do Chrudimi). Shromažďovali zbraně, pomáhali rodinám zatčených, šířili ilegální tiskoviny. Připojili se k nim také kameník Josef Šťulík a mlynář Jindřich Švanda.

Na začátku roku 1942 začali odbojáři ze skupiny Čenda pomáhat parašutistům vyslaným z Londýna – Silver A. Tříčlenná skupina, složená z kapitána Alfréda Bartoše, rotmistra Josefa Valčíka a radiotelegrafisty Jiřího Potůčka, operovala na Pardubicku. Jiří Potůček posílal vysílačkou Libuší depeše do Londýna. Vysílačku odbojáři ukrývali ve dvojitém stropě strojovny lomu Hluboká. Kvůli obavám z prozrazení měnili často místo úkrytu, nakrátko vysílačku umístili podle svědectví pana faráře i ve věži včelákovského kostela.

Po 16. červnu 1942, kdy gestapo získalo informace od zrádce Karla Čurdy, začalo v kraji masivní zatýkání. Mlynář Jindřich Švanda byl zadržen německou policií v neděli 21. června večer. Z tohoto důvodu se Josef Šťulík rozhodl ukrýt v okolních lesích v blízkosti včelákovského hřbitova. Na základě výzvy gestapa, které znělo: „Pokud se nepřihlásí do odpoledne 22.6.1942, budou vesnice v okruhu pěti kilometrů vypáleny“. V uvedený den se dobrovolně přihlásil na četnické stanici ve Vrbatově Kostelci.

Dne 22. června 1942 byli zatčeni: rodiče Josefa Šťulíka – Václav a Růžena Šťulíkovi, jeho žena Marie Šťulíková a rodiče Marie Šťulíkové - Františka a František Pelikánovi a bratr Václav žijící ve Včelákově. Dne 24. června 1942 obklíčili nacisté Ležáky, proběhlo shromáždění osob trvale přihlášených k pobytu. Pět dětí si vyzvedla eskorta ze včelákovské a skutečské školy. V pozdním odpoledni jednotlivá stavení postupně zapálili. Kolem osmnácté hodiny byli obyvatelé Ležáků přivezeni do Pardubic na Zámeček , kde v 21.15 hod. bylo popraveno 33 ležáckých obyvatel.

Josef Šťulík byl od 22. června 1942 vězněn a vyslýchám v cele pardubického gestapa do 2. července 1942. Tento den ve večerních hodinách byl Josef Šťulík popraven na Zámečku v Pardubicích.

Na památku tohoto muže se rozhodl Památník Lidice pořádat každoročně přespolní běh pro mládež pod názvem Memorial Josefa Štulíka. Jeho cílem je vzbudit zájem nejmladší generace o historii památných míst souvisejících s nacistickou represí na území České a Slovenské republiky.

5. ročník přespolního běhu "Memoriál Josefa Šťulíka" 11. 4. 2018.

Záštitu nad tímto ročníkem převzala Jarmila Kratochvílová, běžkyně krátkých a středních tratí, která je držitelkou světového rekordu na 800 m.

Ve čtyřech kategoriích nakonec startovalo rekordních 421 běžců ze 20 škol Pardubicka.

Stupně vítězů patřily:

Žákyně:

1 . místo Eliška Pilná - ZŠ Smetanova Hlinsko

2. místo Petra Kučerová - ZŠ Resslova Hlinsko

3. místo Tereza Brázdová - ZŠ Kameničky

Žáci:

1. Místo - Ondřej Sedláček - Gymnázium Hlinsko

2. Místo - Filip Netolický - Gymnázium Hlinsko

3. Místo - Lukáš Havlík - ZŠ Ležáků Hlinsko

Dorostenky:

1. Místo - Aneta Trávníčková - Gymnázium Hlinsko

2. Místo - Denisa Špáníková - Gymnázium Mozartova Pardubice

3. Místo - Eliška Šplíchalová - ZŠ Cerekvice nad Loučnou

Dorostenci:

1. Místo - Jakub Kolář - SPŠE Pardubice

2. Místo - Marek Mrskoč - SPŠE Pardubice

3. Místo - Vojtěch Hejduk - ZŠ Resslova Hlinsko

Kompletní výsledková listina 5. ročníku 2018

Kompletní program 5. ročníku 2018

Plakát

Přihláška

Statut soutěže

Výzva k soutěži