Pamětní odznak Památníku Lidice

S platností od 14. 6. 2008 je ředitelem Památníku Lidice při významných příležitostech udělován vybraným fyzickým nebo právnickým osobám Pamětní odznak Památníku Lidice.

Odznak se uděluje:

  • osobám, včetně cizích státních příslušníků, za významnou dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice
  • zaměstnancům a smluvním partnerům PL za vynaložené úsilí při dosahování výrazných výsledků při plnění úkolů organizace a naplňování znění zřizovací listiny, za rozvoj vztahů PL s veřejností, s orgány státní správy, s občanskými organizacemi a sdruženími

Bronzový odznak se uděluje zaměstnancům nejdříve po pěti letech trvání pracovního poměru v památníku, stříbrný odznak se zpravidla uděluje po dvou letech spolupráce s Památníkem Lidice.

Odznak se uděluje právnickým nebo fyzickým osobám, včetně cizích státních příslušníků, a zaměstnancům za významnou dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice a za vynaložené úsilí při dosahování výrazných výsledků při plnění úkolů příspěvkové organizace a naplňování zřizovací listiny, za rozvoj vztahů Památníku Lidice s veřejností, s orgány státní správy, s občanskými organizacemi a sdruženími.

Návrh na udělení odznaku může řediteli Památníku Lidice písemně předložit kterýkoliv ze zaměstnanců nebo spolupracovníků PL.

Odznak uděluje a osobně předává ředitel Památníku Lidice. Při udělení odznaku se vyznamenanému předává písemné osvědčení o udělení. Seznam oceněných je po udělení ocenění publikován na webových stránkách Památníku Lidice a Památníku Ležáky.

Odznak se uděluje zpravidla jedenkrát ročně, a to u příležitosti pietní vzpomínky konané vždy ve výročí lidické nebo ležácké tragédie.